Nagroda Złoty Hak

Nagroda Złoty Hak

„Złoty Hak” to nagroda KW Szczecin przyznawana za działalność wspinaczkową członków klubu.
Jej głównym celem jest wsparcie młodych wspinaczy i podkreślenie ich dokonań – trafia więc do osób młodych, tj. indywidulanych wspinaczy albo zespołów, którzy nie ukończyli 40 roku życia. 

Ma postać wyróżnienia i nagrody finansowej ‼️

Nagroda Złoty Hak obejmuje wszystkie formy wspinaczki i dzieli się na dwie kategorie:
✅ kategoria I: wspinaczka sportowa, wspinaczka sportowa na drogach wielowyciągowych ubezpieczonych, bouldering,
✅ kategoria II: wspinaczka górska, działalność skialpinistyczna, działalność jaskiniowa.

Złoty Hak przyznaje się za pojedyncze dokonanie albo sumę dokonań w danym roku kalendarzowym, wg takich kryteriów jak trudności techniczne, trudności obiektywne, oryginalność, czas i styl przejścia.

Zgłoszenia:
Aby ubiegać się o przyznanie nagrody, należy przesłać do Zarządu pisemne zgłoszenie:
– wykaz i opis przejść,
– dokumentację fotograficzną lub video. 
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 31 stycznia kolejnego roku

Historia:
Nagroda Złoty Hak została ustanowiona przez Zarząd SKW w 1983 roku. Pierwszymi laureatami byli Józef Bryła wyróżniony „za wieloletnią działalność alpinistyczną w Tatrach i górach całego świata” oraz Jerzy Budkowski wyróżniony „za zapoczątkowanie i prowadzenie nowej i ważnej dla Klubu działalności gospodarczej”.


AKTUALNOŚCI ⬇ ⬇ ⬇