Nagroda Złoty Hak

Nagroda Złoty Hak

“Złoty Hak” to nagroda KW Szczecin przyznawana za działalność wspinaczkową członków klubu. Ma postać dyplomu a dodatkowo może obejmować także nagrody rzeczowe lub pieniężne.

1️⃣ NAGRODA COROCZNA ZA WYRÓŻNIAJĄCĄ SIĘ W ŚRODOWISKU DZIAŁALNOŚĆ WSPINACZKOWĄ.
Przyznawana jest za pojedyncze dokonanie lub sumę dokonań wspinaczkowych
w danym roku kalendarzowym, według kryteriów obejmujących: trudności techniczne, trudności obiektywne, oryginalność, czas i styl przejścia w trzech kategoriach:
kategoria I: Wspinaczka Sportowa.
Obejmującej wspinaczkę skałkową (sport i trad), buldering oraz drytooling
kategoria II: Alpinizm.
Przejścia górskie o charakterze mikstowym, lodowym i skalnym, wymuszające
stosowanie różnorodnych technik poruszania się w technicznym
terenie górskim.
kategoria III: Wspinaczka Skalna Górska
Przejścia górskie skalne o znacznym walorze sportowym
lub prowadzenie nowych dróg.

2️⃣ NAGRODA ZA CAŁOKSZTAŁT OSIĄGNIĘĆ WSPINACZKOWYCH.
Przyznawana jest za liczne, świetne przejścia dróg w górach, udział w wyprawach w góry najwyższe, wyróżniające się osiągnięcia sportowe, aktywną działalność w środowisku oraz ciągły rozwój i dążenie do doskonałości.

ZGŁOSZENIA


Zgłoszenia kandydatur do Nagrody należy dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: ➡️ info@kwszczecin.pl

❗Zgłoszenia może dokonać dowolna osoba, musi to jednak nastąpić za wiedzą i zgodą Kandydata do Nagrody❗

Zgłoszenie powinno obejmować:
– imię i nazwisko kandydata,
– datę przejścia,
– nazwę drogi,
– lokalizację,
– wskazanie trudności i stylu,
– imię i nazwisko partnera
– opis przejścia.
Przejścia o walorze eksploracyjnym powinny być udokumentowane (zdjęcia lub video). 

1️⃣ Zgłoszeń obejmujących działalność wspinaczkową za bieżący rok, należy dokonywać w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego.
2️⃣ Zgłoszeń dotyczących całokształtu osiągnięć wspinaczkowych można dokonywać w każdym czasie, przy czym zgłoszenia dokonane po dniu 31 stycznia, będą rozpoznawane dopiero w roku następnym.

REGULAMIN


HISTORIA


Nagroda Złoty Hak została ustanowiona przez Zarząd SKW w 1983 roku. Pierwszymi laureatami byli Józef Bryła wyróżniony „za wieloletnią działalność alpinistyczną w Tatrach i górach całego świata” oraz Jerzy Budkowski wyróżniony „za zapoczątkowanie i prowadzenie nowej i ważnej dla Klubu działalności gospodarczej”.


AKTUALNOŚCI ⬇ ⬇ ⬇