Zarząd Klubu

Zarząd klubu

Zarząd Klubu wybierany jest na Walnym Zebraniu Członków KW Szczecin
Kadencja władz klubowych trwa 3 lata kalendarzowe.
Ostatnie zebranie miało miejsce 22 września 2020 r.

ZARZĄD KLUBU NA KADENCJĘ 2020-2023 r.
  • Maciej Nieścioruk – Prezes
  • Tomasz Ferber – Wiceprezes
  • Michał Sośnicki – Skarbnik
  • Agnieszka Tokarska – Sekretarz
  • Anna Dziel-Jasek – Członek zarządu
  • Paweł Głasek – Członek zarządu
  • Justyna Teodorczyk – Członek zarządu