Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka ochrony danych osobowych w SKW

Administratorem Waszych danych osobowych jest Szczeciński Klub Wysokogórski z siedzibą pod adresem ul. Mazowiecka 1, 70 – 526 Szczecin.

Dane osobowe przetwarzamy na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej “RODO”.


W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe uzyskane w trakcie procesu zapisywania się do Klubu lub uzyskane w późniejszym czasie przetwarzamy w następujących celach:

 • wydawania legitymacji klubowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • zakładania kont (profilu klubowicza) w Portalu SKW (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • przyjmowania nowych członków Klubu przez Zarząd (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • weryfikowania aktualności opłaconych składek (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • zapewnienia komunikacji w celu przekazywania informacji drogą mailową o aktualnych działaniach podejmowanych przez Klub i prowadzenia pozostałej korespondencji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • podejmowania działań związanych z prawidłowym funkcjonowaniem klubowej strony internetowej i systemu informatycznego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • publikowania imienia i nazwiska w materiałach dotyczących działalności Klubowiczów na stronie internetowej, w mediach społecznościowych i biuletynach klubowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych np. zgłaszania danych do Sądu Rejestrowego. Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać te dane (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • wystawiania i przechowywania dokumentów finansowych (np. KP). Z tych danych korzystać będziemy przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • prezentacji listy członków Klubu w Portalu SKW (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • tworzenia zestawień, analiz, statystyk na potrzeby wewnętrzne Klubu. Obejmuje to w szczególności ustalanie aktualnej liczby członków Klubu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • organizacji wydarzeń klubowych – dotyczy tylko osób zgłoszonych do udziału w obozach, kursach, szkoleniach, zawodach (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Jak długo przetwarzamy Wasze dane?

Dane przetwarzamy przez cały okres Waszego członkostwa w Klubie z zastrzeżeniem sytuacji wynikających z innych przepisów prawa np. prawa podatkowego, ale nie dłużej niż jest to wymagane w owych przepisach.
 

Które dane należy nam podać?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Waszej zgody, ale abyście mogli zostać członkiem naszego stowarzyszenia, musimy dysponować Waszym imieniem, nazwiskiem, datą urodzenia, adresem zamieszkania i adresem mailowym. Te dane są niezbędne do wystawienia legitymacji klubowej i założenia konta w Portalu SKW. Do sprawnego komunikowania się potrzebujemy ponadto Waszego numeru telefonu. W wypadku odmowy podania niektórych danych nie będziemy w stanie realizować wobec Was naszych celów statutowych.
 

Komu przekazujemy Wasze dane?

Wasze dane osobowe nie będą przekazywane żadnym innym podmiotom z wyjątkiem organów nadzorczych (Urzędu Miasta Szczecin), organów rejestrowych (KRS-u) i służb skarbowych jeśli zajdzie taka konieczność. Na podstawie umowy powierzenia danych przekazujemy dane do biura księgowego, firmy hostingowej oraz organizacji, w których Klub jest zrzeszony.
 

Jakie prawa Wam przysługują?

Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszelkie wnioski należy wysyłać na adres mailowy: info@kwszczecin.pl

W wypadku stwierdzenia niezgodnego z Waszą wolą przetwarzania danych przysługuje Wam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 

Pliki cookies

Nasz portal internetowy wykorzystuje pliki tekstowe określane potocznie jako cookies (pol. ciasteczka) niezbędne do technicznej obsługi strony i korzystania z oferowanych funkcjonalności. Wykorzystujemy cookies tylko w celu tworzenia anonimowych statystyk odwiedzin naszego portalu za pomocą narzędzia Google Analytics. Możesz zarządzać cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.