1,5% dla Klubu

1,5% na KW Szczecin

Zachęcamy, aby swój 1,5% podatku dochodowego przekazać na cele statutowe Szczecińskiego Klubu Wysokogórskiego. Zebrane pieniądze są nieocenionym wsparciem naszej działalności i pozwalają na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem naszego Klubu.

Wspierając nas, wspieracie szczecińskie środowisko wspinaczkowe! 


Jeśli chcielibyście wesprzeć działalność Klubu, jest to wyjątkowo łatwe:

  • w zeznaniu podatkowym wpisujemy numer Organizacji Pożytku Publicznego,
    KRS: 0000084062
  • w pole Cel szczegółowy 1,5% wpisujemy: KW SZCZECIN

Uzyskane pieniądze zostaną przeznaczone wyłącznie na cele związane z działalnością Klubu:
✅ organizację szkoleń, warsztatów i paneli tematycznych,
✅ organizację cyklicznych spotkań klubowych,
✅ realizację nowych projektów wspinaczkowych w górach i skałach.

Wszystkie wydatki są udokumentowane i rozliczone w formie faktur. Umożliwienie dostępu do tych dokumentów, na każde żądanie zainteresowanych, traktujemy jako nasz obowiązek wobec Darczyńców.

W zbieraniu pieniędzy wspiera nas: Fundacja Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki, 00-087 Warszawa, ul. Corazziego 5/24 (KRS 0000084062).

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy.
Zarząd KW Szczecin