Fundusz im. Stanisława Tomczaka

Fundusz im. Stanisława Tomczaka

Zarząd Szczecińskiego Klubu Wysokogórskiego ustanowił FUNDUSZ im. STANISŁAWA TOMCZAKA, aby wspierać młodych członków Klubu.

Środki finansowe z Funduszu przeznaczone są na:
✔️  dofinansowania do kursów taternickich, dla osób do 30. roku życia,
✔️  wypożyczalnię sprzętu klubowego,
✔️  działalność statutową Klubu wspierającą klubową młodzież.