Składki

Składki


Składka roczna wynosi 100 zł *

 * Ulga 50% – przysługuje instruktorom oraz dzieciom do lat 16.

PŁATNOŚĆ:


1. Jednorazowo w terminie do 31 marca roku, którego składka dotyczy, 
2. W dwóch równych ratach płatnych do dnia:
– 31 marca (pierwsza rata) roku, którego składka dotyczy,
30 września (druga rata) roku, którego składka dotyczy.


KONTO KLUBU
89 2030 0045 1110 0000 0389 9940
BGŻ S.A. Oddział Operacyjny w Szczecinie

W tytule prosimy wpisać: składka roczna/półroczna [rok]