Dofinansowania

Dofinansowania SKW dla młodych

Będąc członkiem Szczecińskiego Klubu Wysokogórskiego możesz uzyskać dofinansowanie do kursu taternickiego (letniego albo zimowego) lub działalności sportowej (zawody).

Celem dofinansowań jest wspieranie i rozwój działalności młodych członków i członkiń SKW.