Dofinansowanie do kursu taternickiego

Dofinansowanie SKW
do kursu taternickiego

Będąc członkiem Szczecińskiego Klubu Wysokogórskiego możesz uzyskać dofinansowanie do kursu taternickiego (letniego albo zimowego), z FUNDUSZU im. STANISŁAWA TOMCZAKA. Celem dofinansowania jest wspieranie i rozwój działalności górskiej młodych członków i członkiń SKW.


WYSOKOŚĆ KAŻDEGO DOFINANSOWANIA: 1.000,00 zł.


🔹️ DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST DOFINANSOWANIE?

O dofinansowanie mogą ubiegać się członkowie Szczecińskiego Klubu Wysokogórskiego, którzy: 
✔️ nie ukończyli 30 roku życia;
✔️ ukończyli kurs skałkowy i zapisali się na kurs taternicki – letni albo zimowy;
✔️ opłacili składki członkowskie i są członkami Klubu od co najmniej roku.


🔹️ JAK OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE?

1. Przed rozpoczęciem kursu taternickiego należy zwrócić się do Zarządu Klubu z ➡️ wnioskiem o udzielenie dofinansowania.

2. WNIOSEK musi zawierać:
✔️ dane członka Klubu ubiegającego się o dofinansowanie – imię i nazwisko, telefon, e-mail;
✔️ informacje o dacie ukończenia kursu skałkowego oraz imię i nazwisko instruktora prowadzącego;
✔️ krótki wykaz dotychczasowej działalności skałkowej i górskiej;  
✔️ termin kursu taternickiego
✔️ imię i nazwisko instruktora, który będzie prowadził kurs taternicki lub dane organizatora kursu;
✔️ cenę kursu oraz informacje o wpłatach wykonanych na poczet ceny kursu; 
✔️ dane do przelewu dofinansowania tj. rachunek bankowy instruktora / organizatora kursu taternickiego. 

3. Wniosek o udzielenie dofinansowania należy przesłać na adres e-mail Klubu: info@kwszczecin.pl.


  • Klub przyjmuje wnioski o dofinansowanie do wyczerpania puli środków finansowych z Funduszu im. Stanisława Tomczaka.
  • Dofinansowanie jest przekazywane bezpośrednio na rachunek bankowy instruktora / organizatora kursu taternickiego. 

ZACHĘCAMY DO ZGŁOSZEŃ!