Trójbój Wspinaczkowy

TRÓJBÓJ WSPINACZKOWY

Serdecznie zapraszamy do udziału w pierwszej edycji konkursu SKW!
Już 1 maja rusza: TRÓJBÓJ WSPINACZKOWY!

Zasady konkursu

Z okazji 70-lecia SKW postanowiliśmy zorganizować specjalny Konkurs pod hasłem: „70 DRÓG NA 70-LECIE SKW”.


Uczestnikiem Konkursu może być każdy kto:
✅️ jest pełnoletnim członkiem Szczecińskiego Klubu Wysokogórskiego; 
✅️ potrafi uprawiać wspinaczkę tradową, sportową lub buldering zgodnie z zasadami bezpiecznej asekuracji; 
✅️ nie ma ku temu przeciwskazań zdrowotnych;


Konkurs rozgrywany jest w pięciu kategoriach,
z podziałem na dwie grupy kobiet i mężczyzn:
(1) sport,
(2) bulder,
(3) trad,
(4) ogólnej,
(5) aktywność,


➡️ Uczestnicy Konkursu, aby być punktowani, muszą przejść następującą minimalną wymaganą liczbę dróg dla poszczególnych kategorii: 
1. sport: 25 przejść na drogach sportowych;
2. bulder: 25 przejść na bulderach;
3. trad: 20 przejść na drogach tradowych;
4. ogólna: minimum 70 przejść łącznie na drogach sportowych, bulderach lub drogach tradowych (decydują najlepsze zgłoszone przejścia);
5. kategoria aktywność: minimum 70 przejść łącznie na drogach sportowych, bulderach lub drogach tradowych (decyduje największa liczba zgłoszonych dróg).

Przykład:
Zakładając, że uczestnik zrobił razem 70 dróg ogółem, w tym:
50 dróg sportowych,
10 dróg tradowych,
10 dróg bulderowych
to będzie on punktowany w kategorii ogólnej, aktywność oraz sportowej, lecz nie będzie punktowany w kategorii bulderowej i tradowej. 

➡️ Pojedyncze wyciągi dróg wielowyciągowych można zgłaszać jako osobne przejścia w kategoriach dróg sportowych lub tradowych!  


Droga sportowa lub tradowa zostaje Uczestnikowi zaliczona jeśli ten przejdzie ją w całości bez obciążania przelotów. Dopuszczalne style to: OS, Flash, RP.
Przejścia TR (na wędkę) nie są zaliczane jako przejścia konkursowe! Na drogach tradowych dopuszczalne jest korzystanie z ringów lub spitów będących uzupełnieniem asekuracji tradycyjnej. Pomijając sytuacje wymienione powyżej, na drogach tradowych nie wolno korzystać ze stałych punktów asekuracyjnych należących do innej drogi.

Droga bulderowa zostaje Uczestnikowi zaliczona jeśli ten przejdzie ją w całości bez odpadnięcia. Droga musi mieć jasno określony start i zakończenie.
Dopuszczalne style to: Flash i RP.

Czas trwania konkursu

Konkurs trwa od dnia 01 maja 2023 r. do dnia 31 października 2023 r. 

Zasady punktacji

Punktacja w poszczególnych kategoriach przedstawia się następująco:

1. kategoria sport – decyduje suma punktów za 25 najlepszych dróg sportowych;
2. kategoria bulder – decyduje suma punktów za 25 najlepszych bulderów;
3. kategoria trad – decyduje suma punktów za 20 najlepszych dróg tradowych;
4. kategoria ogólna – decyduje suma punktów za wszystkie zgłoszone przejścia (minimum 70 przejść);
5. kategoria aktywność – decyduje największa liczba pokonanych dróg.


PUNKTACJA W KATEGORIACH SPORT, BULDER I TRAD

Na drogach sportowych i tradowych punktacja prowadzona jest w skalach: Kurtyki lub francuskiej.

SKALA KURTYKI
StopieńPunktyStopieńPunktyStopieńPunktyStopieńPunkty
III/III+1VI4VI.37VI.610
IV-/IV1.5VI+4.5VI.3+7.5VI.6+10.5
IV+/V-2VI.15VI.48VI.711
V2.5VI.1+5.5VI.4+8.5
V+3VI.26VI.59
VI-3.5VI.2+6.5VI.5+9.5
SKALA FRANCUSKA
StopieńPunktyStopieńPunktyStopieńPunktyStopieńPunkty
316a47a78a10
41.56a+4.57a+7.58a+10.5
5a26b57b88b11
5b2.56b+5.57b+8.58b+11.5
5c36c67c98c12
5c+3.56c+6.57c+9.58c+12.5

Na drogach bulderowych punktacja prowadzona jest w skali Font (Fontainebleau)

StopieńPunktyStopieńPunktyStopieńPunktyStopieńPunkty
416A47A78A10
41.56A+4.57A+7.58A+10.5
526B57B88B11
52.56B+5.57B+8.58B+11.5
6C67C98C12
6C+6.57C+9.58C+12.5

Punkty dodatkowe za styl:
OS (+1.5)
FL  (+0.5)


PUNKTACJA W KATEGORII OGÓLNEJ

Zasady punktacji są takie same jak w kategoriach z różnicą że każda droga tradowa jest mnożona przez współczynnik 2 ze względu na znacznie większą trudność pokonywania dróg tradowo niż sportowo czy bulderowo, czyli:

  • drogi sportowe x1
  • drogi bulderowe x1
  • drogi tradowe x2

PUNKTACJA W KATEGORII AKTYWNOŚĆ

Za każde przejście drogi sportowej, tradowej lub bulderu, Uczestnik otrzymuje jeden punkt. W tej kategorii znaczenie ma wyłącznie ilość dróg.  

Nagrody

Dla Uczestników Konkursu przewidujemy oczywiście nagrody i upominki.

Złoszenia

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać na: info@kwszczecin.pl