Trójbój Wspinaczkowy

TRÓJBÓJ WSPINACZKOWY

Aktualny ranking 2024

Kobiety

Imię i Nazwisko SPORT TRAD BOULDER OGÓLNA AKTYWNOŚĆ LINK
Anna Dziel-Jasek 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1m1CYTJ9_6A9gCnLjcpa9v0uCJbk3aWqYjLCS4rh2NE4
Wiktoria Arendt 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rIXtFeyTv_6dGkx_m_DXD7X49Dv8uYczrf-m-QzRfnQ
Zuzanna Hantke 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XB4lSVAUeQdgxeAvkw59XNbesILks4LIqBZ0auX-Sso

Mężczyźni

Zasady konkursu


Uczestnikiem Konkursu może być każdy kto:
✅️ jest pełnoletnim członkiem Szczecińskiego Klubu Wysokogórskiego; 
✅️ potrafi uprawiać wspinaczkę tradową, sportową lub buldering zgodnie z zasadami bezpiecznej asekuracji; 
✅️ nie ma ku temu przeciwskazań zdrowotnych;


Konkurs rozgrywany jest w pięciu kategoriach,
z podziałem na dwie grupy kobiet i mężczyzn:
(1) sport,
(2) bulder,
(3) trad,
(4) ogólnej,
(5) aktywność,


➡️ Uczestnicy Konkursu, aby być punktowani, muszą przejść następującą minimalną wymaganą liczbę dróg dla poszczególnych kategorii: 
1. sport: 20 przejść na drogach sportowych;
2. bulder: 20 przejść na bulderach;
3. trad: 20 przejść na drogach tradowych;
4. ogólna: 60 przejść z każdej kategorii po 20 najlepszych dróg sportowych, bulderowych i tradowych;
5. aktywność: największa liczba pokonanych dróg.

Przykład:
Zakładając, że uczestnik zrobił razem 100 dróg ogółem, w tym:
80 dróg sportowych,
10 dróg tradowych,
10 dróg bulderowych
to będzie on punktowany tylko w kategorii sportowej oraz aktywności, lecz nie będzie punktowany w kategorii ogólnej, bulderowej i tradowej. 

➡️ Pojedyncze wyciągi dróg wielowyciągowych można zgłaszać jako osobne przejścia w kategoriach dróg sportowych lub tradowych!  


Droga sportowa lub tradowa zostaje Uczestnikowi zaliczona jeśli ten przejdzie ją w całości bez obciążania przelotów. Dopuszczalne style to: OS, Flash, RP.
Przejścia TR (na wędkę) nie są zaliczane jako przejścia konkursowe! Na drogach tradowych dopuszczalne jest korzystanie z ringów lub spitów będących uzupełnieniem asekuracji tradycyjnej. Pomijając sytuacje wymienione powyżej, na drogach tradowych nie wolno korzystać ze stałych punktów asekuracyjnych należących do innej drogi.

Droga bulderowa zostaje Uczestnikowi zaliczona jeśli ten przejdzie ją w całości bez odpadnięcia. Droga musi mieć jasno określony start i zakończenie.
Dopuszczalne style to: Flash i RP.

Czas trwania konkursu

Konkurs trwa od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. 

Zasady punktacji

Punktacja w poszczególnych kategoriach przedstawia się następująco:

1. kategoria sport – decyduje suma punktów za 20 najlepszych dróg sportowych;
2. kategoria bulder – decyduje suma punktów za 20 najlepszych bulderów;
3. kategoria trad – decyduje suma punktów za 20 najlepszych dróg tradowych;
4. kategoria ogólna – decyduje suma punktów za 60 przejść z każdej kategorii po 20 najlepszych dróg sportowych, bulderowych i tradowych;
5. kategoria aktywność – decyduje największa liczba pokonanych dróg.


PUNKTACJA W KATEGORIACH SPORT, BULDER I TRAD
FrancuskaUIAAKurtykiFrankenjuraFONTPunkty
1a – 2cI – III – II1 – 21A – 2C0
3a – 3cIII – III+III – III+3 – 3+3A – 3C1
4a – 4bIV- – IVIV- – IV4- – 44A – 4B1.5
4cIV+ – V-IV+ – V-4+ – 5-4C2
5a – 5bVV55A – 5B2.5
5cV+V+5+5C3
5c+VI-VI-6-5C+3.5
6aVIVI66A4
6a+VI+VI+6+6A+4.5
6bVII-VI.17-6B5
6b+VIIVI.1+76B+5.5
6cVII+VI.27+6C6
6c+VIII-VI.2+8-6C+6.5
7aVIIIVI.387A7
7a+VIII+VI.3+8+7A+7.5
7bVIII+ / IX-VI.48+ / 9-7B8
7b+IX-VI.4/4+9-7B+8.5
7cIXVI.4+97C9
7c+IX+VI.59+7C+9.5
8aIX+ / X-VI.5+9+ / 10-8A10
8a+X-VI.610-8A+10.5
8bXVI.6+108B11
8b+X / X+VI.6+ / 710 / 10+8B+11.5
8cX+VI.710+8C12

Punkty dodatkowe za styl w kategorii sportowej i tradowej:
OS (+1.5)
FL  (+0.5)

Punkty dodatkowe za styl w kategorii bulderowej:
FL (boulder)  (+1.0)

Punkty dodatkowe za pokonanie drogi tradowej:
drogi tradowe (+2.0)


PUNKTACJA W KATEGORII OGÓLNEJ

Punktacja w kategorii ogólnej jest sumą punktów zdobytych w trzech kategoriach: sportowa, bulderowa i tradowa. 


PUNKTACJA W KATEGORII AKTYWNOŚĆ

Za każde przejście drogi sportowej, tradowej lub bulderu, Uczestnik otrzymuje jeden punkt. W tej kategorii znaczenie ma wyłącznie ilość dróg.  

Nagrody

Dla Uczestników Konkursu przewidujemy oczywiście nagrody i upominki.

Zgłoszenia

Zgłoszenia do konkursu należy dokonać poprzez wypełnienie formularza na stronie: https://forms.gle/26Bj9pPH3graAbna7.

Po wypełnieniu zgłoszenia uczestnikowi zostanie udostępniony osobisty link do formularza w osobnym e-mailu.

Uczestnik uzupełnia drogi w formularzu do dnia 14 stycznia 2025 roku.
Drogi wpisane po tym terminie nie będą brane pod uwagę przy tworzeniu ostatecznego rankingu.