Klubowy Kurs Skałkowy

Klubowy Kurs Skałkowy


Klub oferuje rozbudowany kurs wspinaczki skałkowej przygotowujący do samodzielnego wspinania w rejonach skałkowych, niemających charakteru górskiego, pod okiem Instruktorów PZA.

Prowadzący:   
Instruktor Wspinaczki Sportowej PZA Tomasz Ferber,
Instruktor Alpinizmu PZA Sławomir Jabłoński,
Instruktor Sportu Bartosz Przybył.

Lokalizacja:
Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się w Centrum Wspinaczkowym Big Wall w Szczecinie oraz na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej i w Sokolikach.


TERMINY – KURS 2023

Start kursu: środa 22.03.2023,
c.w. Big Wall, ul. Stanisława Staszica 1, godzina 18:00

Zajęcia stacjonarne: marzec – czerwiec 2023
Wyjazdy w skały: czerwiec 2023

Zapisy do 01.03.2023
Tomek 502 755 227 i na: info@kwszczecin.pl


Program kursu jest zgodny z programem kursu Polskiego Związku Alpinizmu i obejmuje:
– naukę wspinania po drogach ubezpieczonych,
– naukę wspinania na własnej asekuracji,
– warsztaty z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
– prelekcje doświadczonych członków Klubu,
– integrację ze środowiskiem wspinaczkowym Klubu.
Szczegółowy program szkolenia PZA można znaleźć pod adresem: http//pza.org.pl/szkolenie/programy/podst

W ramach kursu oferujemy:
•   6 zajęć teoretycznych w formie wykładów/prelekcji na ściance wspinaczkowej w Centrum Wspinaczkowym Big Wall w Szczecinie (18 godz.).
•   3 zajęcia praktyczne na ściance wspinaczkowej w Centrum Wspinaczkowym Big Wall w Szczecinie (12 godz.). Koszty wejść wliczone są w cenę kursu, w przypadku posiadania karty multisport możliwe jest obniżenie ceny kursu o koszty korzystania z obiektu.
•   2 wyjazdy w skałki, każdy po 4 dni (Jura Krakowsko-Częstochowska i Sokoliki).
Na wyjazdach zapewniona: opieka instruktorów i sprzęt wspinaczkowy (oprócz butów wspinaczkowych).

Powyższy rozkład zajęć pozwala na systematyczne i dogłębne przyswojenie teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu wspinaczki skałkowej oraz utrwalenie zdobytych umiejętności.


Cena kursu – 1800 zł

W cenie kursu nie zapewniamy:
przejazdów, ubezpieczenia, wyżywienia, noclegów.


Aby skorzystać z kursu, trzeba być członkiem Klubu.
Dlatego jeśli chcesz zapisać się na kurs, Klub oferuje:
– nowym członkom Klubu: pomoc przy wstąpieniu do Klubu i odstąpienie od wpisowego w wysokości 50,00 zł,
– obecnym członkom Klubu: 50,00 zł zniżki na składkę na nowy rok.


Dodatkowo, w ramach współpracy Klubu ze ścianką BIG WALL, uczestnicy kursu klubowego będą mogli skorzystać z następujących benefitów:
– na czas kursu zniżka na wstęp na ścianę Big Wall (jednorazowe wejście, karnet),
– po ukończeniu kursu asekuracji absolwenci będą mogli jednorazowo kupić karnet miesięczny open lub na dziesięć wejść ze zniżką.