Klubowy Kurs Skałkowy

Klubowy Kurs Skałkowy


Klub oferuje rozbudowany kurs wspinaczki skalnej przygotowujący do samodzielnego wspinania w rejonach skałkowych, niemających charakteru górskiego, pod okiem Instruktorów PZA.

Prowadzący:   
Instruktor Alpinizmu PZA Sławomir Jabłoński,
Instruktor Wspinaczki Skalnej PZA Przemysław Ballada,
Instruktor Wspinaczki Sportowej PZA Tomasz Ferber,
Instruktor Sportu Bartosz Przybył.

Lokalizacja:
Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się w Centrum Wspinaczkowym Big Wall lub w Centrum Wspinaczkowym Geko w Szczecinie oraz na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej i w Sokolikach.


KURS 2024 TERMINY


Start kursu / wykłady:
7 lutego 2024 (środa)
CW Geko
godz. 18.00

Zajęcia stacjonarne w Szczecinie
luty – kwiecień // poniedziałki, godz. 18.00
CW Big Wall, ul. Stanisława Staszica 1
CW Geko, ul. Maziwecka 1


Wyjazdy w skały

JURA
(4 dni)
19 – 22 kwietnia 2024 r. (pt -pn)
SOKOLIKI (4 dni)
24 – 27 maja 2024 (pt-pn)


ZAPISY

Tomek Ferber
502 755 227 // info@kwszczecin.pl

Program kursu jest zgodny z programem kursu Polskiego Związku Alpinizmu i obejmuje:
– naukę wspinania po drogach ubezpieczonych,
– naukę wspinania na własnej asekuracji,
– warsztaty z udzielania pierwszej pomocy,
– prelekcje doświadczonych członków Klubu,
– integrację ze środowiskiem wspinaczkowym Klubu.
Szczegółowy program szkolenia PZA można znaleźć pod adresem: http//pza.org.pl/szkolenie/programy/podst

W ramach kursu oferujemy:


•   8 zajęć teoretycznych w formie wykładów/prelekcji oraz zajęcia z pierwszej pomocy (min. 20 godz.).
•   3 zajęcia praktyczne na ściance wspinaczkowej w Centrum Wspinaczkowym Big Wall lub Geko w Szczecinie (min. 12 godz.).*
* Koszty wejść wliczone są w cenę kursu, w przypadku posiadania karty Multisport Plus możliwe jest obniżenie ceny kursu o koszty korzystania z obiektu.
•   2 wyjazdy w skałki, każdy po 4 dni (Jura Krakowsko-Częstochowska i Sokoliki).
Na wyjazdach zapewniona: opieka instruktorów i sprzęt wspinaczkowy (oprócz butów wspinaczkowych).

Powyższy rozkład zajęć pozwala na systematyczne i dogłębne przyswojenie teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu wspinaczki skałkowej oraz utrwalenie zdobytych umiejętności.

Warunkiem zaliczenia kursu jest uczestnictwo w zajęciach praktycznych na 
ściance i przynajmniej na 50% wykładów oraz obydwu wyjazdów w skałki.
Nie ma możliwości robienia części kursu!


Cena kursu: 2300 zł

W cenie kursu nie zapewniamy:
przejazdów, ubezpieczenia, wyżywienia, noclegów.


Aby skorzystać z kursu, trzeba być członkiem Klubu.

Dlatego jeśli chcesz zapisać się na kurs, Klub oferuje:
– nowym członkom Klubu: pomoc przy wstąpieniu do Klubu i odstąpienie od wpisowego w wysokości 50,00 zł,
– obecnym członkom Klubu: 50,00 zł zniżki na składkę na nowy rok.