ZŁOTY HAK 2023: Zapraszamy do zgłaszania nominacji!

ZŁOTY HAK 2023
Zapraszamy do zgłaszania nominacji!

Ogłaszamy kolejną edycję naszej klubowej nagrody Złoty Hak za działalność wspinaczkową.

Nagroda, jako forma wyróżnienia najlepszych przejść dokonanych w klubie. Ma na celu ogólne zwiększenie świadomości na temat wspinaczy z naszej rodzimej społeczności.  Jest wyrazem uznania wspinaczy dla wspinaczy, sposobem na promowanie wartościowych przejść i rozwój życia klubowego.

Nagroda obejmuje okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Szczegółowe informacje znajdziecie tutaj: 
https://kwszczecin.pl/wspinanie/zloty-hak/

ZGŁOSZENIA!
do 29.02.2024 r.

Zgłoszenia może dokonać dowolna osoba, musi to jednak nastąpić za wiedzą i zgodą Kandydata do Nagrody.

1) za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: info@kwszczecin.pl;
2) bezpośrednio do Kanclerza Nagrody:
Roberta Narolewskiego;

Zgłoszenie powinno obejmować:
– imię i nazwisko kandydata,
– datę przejścia,
– nazwę drogi,
– lokalizację,
– wskazanie trudności i stylu,
– imię i nazwisko partnera
– opis przejścia.
Przejścia o walorze eksploracyjnym powinny być udokumentowane (zdjęcia lub video).