Złoty Hak 2020 – ogłoszenie

Złoty Hak 2020 – ogłoszenie

Ogłaszamy kolejną edycję nagrody klubowej “Złoty Hak” za działalność wspinaczkową corocznie i obejmuje okres od : 1 grudnia ubiegłego roku do 31 grudnia bieżącego roku.


Nagroda przyznawana jest młodym członkom Klubu tj. osobom lub zespołom, które nie ukończyły 40 roku życia.

Nagroda dotyczy wszystkich form wspinaczki w kategoriach:
a) sportowej, sportowej na drogach wielowyciągowych ubezpieczonych, bulderowej;
b) górskiej , działalności skialpinistycznej, jaskiniowej
i przyznawana jest za pojedyncze dokonanie lub sumę dokonań w danym roku kalendarzowym, wg poniższych kryteriów:
– trudności techniczne, trudności obiektywne, oryginalność, czas i styl przejścia.

Pisemne zgłoszenie (wykaz i opis przejść, dokumentacja fotograficzna i/lub video) przyjmowane są przez Komisję do dnia 31 stycznia 2021 roku. Wyboru nagrodzonej osoby, Komisja dokonuje do dnia 21 lutego 2021r.

Szczegółowy Regulamin: zloty_hak_regulamin_2020.pdf