Złoty Hak 2020

Złoty Hak 2020

We wtorek 09.02.2021 r. powołana przez Zarząd SKW komisja w składzie: 
– Tomasz Ferber,
– Maciej Nieścioruk,
– Michał Sośnicki, 
dokonała analizy zgłoszeń do nagrody Złoty Hak 2020. 


Z uwagi na brak znaczących przejść o charakterze sportowym lub eksploracyjnym komisja postanowiła nie przyznać nagrody za rok 2020.