Złoty Hak 2021 – ogłoszenie

Złoty Hak 2021 – ogłoszenie

Ogłaszamy kolejną edycję naszej klubowej nagrody Złoty Hak za działalność wspinaczkową.

Nagroda obejmuje okres od : 1 grudnia 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku.

W tym roku regulamin uległ zmianie o:
dodatkowe kategorie,
zniesienie limitu wieku przy przyznawaniu nagrody ( dalszym ciągu jednak pokładamy nadzieję w młodych członkach klubu!)


Nowością jest też funkcja Kanclerza nagrody, którego zadaniem będzie zebranie wiedzy o całokształcie przejść klubowiczów za dany rok i czuwanie nad prawidłową formą i adekwatnością zgłoszeń przekazywanych później komisji.


Wszystko o HAKU 2021 tutaj: https://kwszczecin.pl/wspinanie/zloty-hak/


Nagroda, jako forma wyróżnienia najlepszych przejść dokonanych w klubie, ma również na celu ogólne zwiększenie świadomości na temat wspinaczy z naszej rodzimej społeczności. Nie jest natomiast formą wyścigu, a wyrazem uznania wspinaczy dla wspinaczy, sposobem na promowanie wartościowych przejść i rozwój życia klubowego.