Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie

Zarząd Szczecińskiego Klubu Wysokogórskiego zwołuje wyjazdowe Walne Zebranie na dzień 11 maja 2019 roku

Główne tematy Walnego Zebrania:

1. Nadanie honorowego członkostwa klubu Dariuszowi Sokołowskiemu za szczególne zasługi dla rozwoju alpinizmu.

2. Wolne wnioski – dyskusja.

Rozpoczęcie zebrania:
11 maja 2019 rok, godzina 18.00

Miejsce zebrania:
Ośrodek dydaktyczno – muzealny Świdiwe, Bolków

Na zebraniu zamierzamy również podjąć tematy finansów Klubu, sposobów jego promocji, planowanych wypraw i szkoleń.

Prosimy wszystkich członków o punktualne przybycie.

Zarząd SKW.