Składki członkowskie 2022 r.

Składki członkowskie 2022 r.


W dniu 25.01.2022 r. Zarząd Szczecińskiego Klubu Wysokogórskiego ustalił, że:

  1. wysokość składki członkowskiej za 2022 rok i lata następne wynosi: 100 zł.
  2. roczna składka członkowska będzie płatna:
    – jednorazowo w terminie do 31 marca roku, którego składka dotyczy albo 
    – w dwóch równych ratach płatnych do dnia 31 marca (pierwsza rata) i 30 września (druga rata) roku, którego składka dotyczy.

Płatność składki członkowskiej, tak jak w latach poprzednich, może nastąpić:
–  przelewem na rachunek bankowy Klubu prowadzony w banku BGŻ S.A. Oddział Operacyjny w Szczecinie nr 89 2030 0045 1110 0000 0389 9940,
– gotówką do rąk skarbnika (Michał Sośnicki) Szczecińskiego Klubu Wysokogórskiego.