Zmiana składu Zarządu SKW

Zmiana składu Zarządu SKW

W dniu 15 marca 2021 r. odbyło się spotkanie zarządu SKW, podczas którego dwóch dotychczasowych członków zarządu: Robert Narolewski i Roman Ulan, przedstawiło formalną rezygnację z pełnionych funkcji.

Podczas tego samego zebrania w szeregi zarządu klubu przyjęto uchwałą dwie nowe osoby:

  • Justynę Teodorczyk, 
  • Pawła Głaska. 

Oboje są bardzo aktywnymi wspinaczami. Nie brakuje im też zapału organizacyjnego do podejmowania inicjatyw w ramach działalności klubowej.

Robertowi i Romanowi dziękujemy serdecznie za dotychczasową pracę w zarządzie. Z pewnością w dalszym ciągu będziemy mogli liczyć na ich pomoc i aktywne uczestnictwo w życiu klubu.

Nowym wiceprezesem został ustanowiony Tomasz Ferber.


Pełny Zarządu SKW przedstawia się następująco:

  • Maciej Nieścioruk – Prezes,
  • Tomasz Ferber – Wiceprezes,
  • Michał Sośnicki – Skarbnik,
  • Agnieszka Tokarska – Sekretarz,
  • Anna Dziel-Jasek – Członek zarządu,
  • Paweł Głasek– Członek zarządu,
  • Justyna Teodorczyk– Członek zarządu.