Prezentacja Waldemara Kowalewskiego z wejścia na K2

Prezentacja Waldemara Kowalewskiego z wejścia na K2

15 listopada 2019 godz. 20:00 w Centrum Wspinaczkowym Big Wall

W lipcu 2019 r nasz klubowy kolega Waldemar Kowalewski zdobył K2 biorąc udział w międzynarodowej wyprawie.
Była to jego druga próba na K2 w tym roku (po wyprawie zimowej). Jest to jego piąty ośmiotysięcznik.