Stefan Matalewski

Stefan Matalewski

 Prezes Szczecińskiego Koła KW (po 08­.10.1969)

Stefan Matalewski urodził się 5 listopada 1928 r. w Grodzisku Wielkopolskim.

Do Szczecińskiego Koła Klubu Wysokogórskiego wstąpił 12 listopada 1963 r. i latem następnego roku przeszedł szkolenie taternickie pod okiem Marii i Tadeusza Rewajów. W lutym 1966 r. wraz z Mirosławem Bądzyńskim przeszedł po lodzie Zalew Szczeciński.

Od stycznia 1967 r. pełnił funkcję wiceprezesa Szczecińskiego Koła KW, a po śmierci Marii Rewaj pełnił czasowo obowiązki prezesa. Członek Zarządu w latach 1969­-72.

W czasie wyprawy w Atlas był zastępcą kierownika wyprawy.
Wkrótce sam zaczął kierować wyprawami:
– w Wysokie Taury (1970 r.),
– Zagros (1972 r.),
– Spitsbergen (1973 r. ­ kierownik grupy szczecińskiej),
– na Grenlandię (1974 r. ­ pierwsza polska wyprawa alpinistyczna w tym rejonie);
– w Alpy Julijskie (1983 r.).

Jako wykładowca meteorologii morskiej i oceanografii na Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie organizował i kierował wyprawami polarnymi:
– do Islandii (1975 r.),
– na Spitsbergen (1976, 1977 i 1979/80 r.),
– do Zatoki Botnickiej (1978 r.);
– do Laponii (1981 r. ­ firmowana przez Szczeciński Klub Arktyczny, którego jest prezesem).

Organizator i uczestnik samotnej wyprawy kajakowej na Morze Szkierowe na trasie Turku / Abo ­ Marihamm (1994 r.). Brał udział w szkoleniach żołnierzy wojsk powietrzno­desantowych (jako instruktor). W 1965 r. był delegatem Szczecińskiego Koła KW na Walny Zjazd Klubu Wysokogórskiego. Współzałożyciel i członek honorowy Klubu Tatrzańskiego w Szczecinie. Autor artykułów z hydrometeorologii i historii odkryć w Arktyce.

Odznaczony medalem “Za Zasługi w Zwalczaniu Powodzi” i “Zasłużony Pracownik Morza”. W październiku 2000 r. Szczeciński Klub Wysokogórski nadał Mu tytuł Członka Honorowego SKW.

Stefan Matlewski odszedł 11 grudnia 2019 roku.