Jerzy Straszko

Jerzy Straszko

Prezes SKW (1969-­72)

Urodził się 9 lipca 1934 r. w Ladecu na Polesiu.
Członkiem Szczecińskiego Koła KW został na wiosnę 1957 r. Pierwsze szkolenie odbył pod okiem Stanisława Grońskiego i Cezarego Mielczarka. W lecie tego samego roku zaliczył szkolenie tatrzańskie w Morskim Oku prowadzone przez Mielczarka. Jego karierę taternicką przyhamował wypadek na Grani Fajek w lipcu 1961 r. Od 1963 r. brał udział w szkoleniach żołnierzy oddziałów jednostek powietrzno­desantowych zarówno w Tatrach jak i skałkach, w tym dwukrotnie jako kierownik.

Po śmierci Marii Rewaj, w październiku 1969 r. został wybrany prezesem Szczecińskiego Koła KW. W trudnym dla Koła okresie był tą osobą, która potrafiła wprowadzić spokój i pewien obiektywizm w pracy Zarządu. Będąc bardziej typem menadżera niż sportowca, potrafił spojrzeć na działalność Koła z innej perspektywy. Rozwinął ideę obozów tatrzańskich Szczecińskiego Koła. Otoczono opieką młodych wspinaczy, którzy jeszcze przez jeden lub dwa sezony po ukończeniu szkolenia centralnego, wspinali się pod opieką instruktorów z macierzystego klubu, nabywając niezbędnego doświadczenia co zmniejszało prawdopodobieństwo wypadków w górach. Jednocześnie kontynuował politykę Marii Rewaj dotyczącą współpracy z władzami miejskimi, w celu pozyskiwania środków finansowych.

W okresie kadencji następnego Zarządu, w latach 1972­-74 piastował stanowisko wiceprezesa. Był jednym z inicjatorów powstania Centralnej Szkoły Taternictwa (Centralnego Ośrodka Szkolenia) “Betlejemka” na Hali Gąsienicowej w Tatrach. Uzyskał wówczas uprawnienia instruktorskie i brał udział w szkoleniach adeptów na kursach organizowanych przez COS.
W 1971 r. wziął udział w wyprawie Koła Bydgoskiego w Kaukaz. W trakcie wyjazdu dokonał wejść m.in. na Elbrus i Pik Szczurowskiego oraz w rejonie Uszby. Trzy lata później wziął udział w wyprawie w góry Wschodniej Grenlandii.

Odpowiedzialna praca zawodowa nie pozwalała mu na aktywniejszą działalność górską. Profesor Zwyczajny na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Szczecińskiej, członek prezydium Komisji Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, przewodniczący IV Wydziału Nauk Matematycznych i Technicznych Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego, Dyrektor Instytutu Chemii i Podstaw Ochrony Środowiska Politechniki Szczecińskiej, Kierownik Zakładu Chemii Fizycznej i Podstaw Ochrony Środowiska. Bierze udział w pracach zespołu Komitetu Badań Naukowych. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Kawalerskim Orderem Odrodzenia Polski i Medalem Edukacji Narodowej. Członek Honorowy Szczecińskiego Klubu Wysokogórskiego.

Jerzy Straszko zmarł w lutym 2018.