Sekcja Wspinaczkowa

Klubowa Sekcja Wspinaczkowa

Jako Klub staramy się intensyfikować naszą działalność i dążymy do podniesienia poziomu sportowego: w górach, na drogach wielowyciągowych i na ambitnych drogach w skałach.

Dlatego stworzyliśmy sekcję wspinaczkową dla aktywnych członków SKW.

Sekcja ma charakter zindywidualizowany i sportowy. Skierowana jest do członków SKW pragnących podnieść swój poziom sportowy, dla samodzielnej realizacji górskich i skałkowych celów wspinaczkowych.

Wspólne zajęcia z Prowadzącym sekcję odbywają się co najmniej raz w tygodniu. W pozostałe dni uczestnicy samodzielnie realizują wytyczne treningowe. 

Opłata: 50 zł miesięcznie.
! Płatność w gotówce do Prowadzącego sekcję, najpóźniej do dnia do 5-go dnia każdego miesiąca. Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności na zajęciach.

Prowadzący sekcję: Bartek Przybył.

Kryteria naboru do sekcji
  • opłacone składki SKW,
  • co najmniej dwuletni staż wspinaczkowy,
  • prowadzenie dróg o wycenie co najmniej 6a
    (w skałkach, górach, wyjątkowo na sztucznej ścianie),
  • ukończony podstawowy kurs wspinaczkowy na ściance wspinaczkowej.

    W szczególnych wypadkach istnieje możliwość odstąpienia od wskazanych kryteriów.

Zgłoszenia

info@kwszczecin.pl
Zgłoszenia można też składać Prowadzącemu sekcję albo dowolnemu członkowi Zarządu Szczecińskiego Klubu Wysokogórskiego (pisemnie lub ustnie). 

W zgłoszeniu należy wskazać: dotychczasowe kursy, doświadczenie oraz motywację do realizacji celów sportowych w skałkach i w górach.

O przyjęciu do sekcji decyduje Prowadzący !


Regulamin sekcji

AKTUALNOŚCI ⬇ ⬇ ⬇