Sekcja Sportowa

Klubowa Sekcja Wspinaczkowa

Jako Klub staramy się intensyfikować naszą działalność i dążymy do podniesienia poziomu sportowego: w górach, na drogach wielowyciągowych i na ambitnych drogach w skałach.

Dlatego stworzyliśmy sekcję wspinaczkową dla aktywnych członków SKW.

Sekcja ma charakter zindywidualizowany i sportowy. Skierowana jest do członków SKW pragnących podnieść swój poziom wytrenowania, jak i chcących rozwijać zdolności samodzielnego działania w górach, realizując przy tym coraz trudniejsze, wspinaczkowe cele.

Sekcja funkcjonuje na zasadach non-profit.

Prowadzą ją Tomek Jasek oraz Bartek Przybył.

Bartek i Tomek
Kryteria naboru do sekcji :
  • opłacone składki SKW,
  • co najmniej dwuletni staż wspinaczkowy,
  • prowadzenie dróg o wycenie min. 6a
    (w skałkach, górach, wyjątkowo na sztucznej ścianie),
  • wiek poniżej 40 lat.

W szczególnych wypadkach istnieje możliwość odstąpienia od wskazanych kryteriów.

Nabór do sekcji pod: info@kwszczecin.pl


AKTUALNOŚCI ⬇ ⬇ ⬇