Wincenty Zając

Wincenty Zając

Współzałożyciel SKW

Urodził się 03 kwietnia 1917 r. w miejscowości Nawóz pod Zamościem.

Działając od początku lat pięćdziesiątych w szczecińskim oddziale PTTK był jednym z inicjatorów (obok Grońskiego) i założycieli w 1952 r. Okręgowej Komisji Turystyki Górskiej przy zarządzie Okręgowym PTTK w Szczecinie, a w listopadzie 1953 r. Sekcji Taternictwa przy Zarządzie Okręgowym PTTK w Szczecinie (późniejszego Szczecińskiego Klubu Wysokogórskiego) będąc zastępcą przewodniczącego.

Organizował Okręgową Komisję Turystyki Górskiej PTTK w Szczecinie pełniąc funkcję przewodniczącego do roku 1985 r. W tym czasie był również członkiem Głównej Komisji Górskiej. Od 1953 r. Przewodnik Turystyki Górskiej na terenie Tatr i Sudetów, od 1957 r. Przodownik Górskiej Odznaki Turystycznej, od 1974 r. przodownik Odznaki Turystyki Pieszej, a od 1975 r. Instruktor Krajoznawstwa.

Uprawnienia taternickie zdobył w 1954 r. zaliczając do 1957 r. 32 drogi wspinaczkowe. Po śmierci Grońskiego zajął się wyłącznie pracą w Okręgowej Komisji Turystyki Górskiej. Z jego inicjatywy odsłonięto tablice pamiątkowe poświęcone Grońskiemu w Puszczy Bukowej, pod Osterwą i w Chamonix. Organizował rajdy turystyczne im. Grońskiego.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotą Odznaką PTTK. W 1999 r. Szczeciński Klub Wysokogórski nadał Mu tytuł Członka Honorowego SKW.

Zmarł 14.08.2007 roku, mając ponad 90 lat !
Zapamiętamy Go jako niestrudzonego wędrowca z charakterystycznym plecakiem (…stelaż…), jako nieocenionego wychowawcę młodzieży i jako znakomitego przewodnika górskiego.