Czy wysyłając podanie mailem nadal muszę dostarczyć dwie drukowane fotografie?

Wasze zdjęcia potrzebne nam są do wyrobienia legitymacji klubowych. Naszym obecnym standardem jest uniwersalna legitymacja w formie karty. Z przyczyn praktycznych drukujemy je jednak raz do roku dla wszystkich aktualnych członków klubu jednocześnie – w tym standardzie potrzebujemy jedynie zdjęcia w formie elektronicznej.

Jeśli jednak Twoje zgłoszenie do klubu nie pokryje się w czasie z corocznym drukiem legitymacji (listopad-grudzień), to niezbędne będzie otrzymanie zdjęcia w formie drukowanej w celu wyrobienia tymczasowej legitymacji.