Przedsezonowy TEAM-UP, czyli spotkanie integracyjne 27.03

Przedsezonowy TEAM-UP,
czyli spotkanie integracyjne 27.03

Wspinacze i Wspinaczki,

przyszła wiosna, planujemy już 👉 kolejny sezon.

Startujemy z comiesięczną serią integracyjnych spotkań klubowych w siedzibie klubu. Jako społeczność klubowa spotykamy się nie tylko w górach i skałach… stawiamy też na klubową integrację w naszym mieście!

 • Macie pomysł na ciekawy wyjazd wspinaczkowy w kultowy rejon, którym chcecie się podzielić i znaleźć na niego partnerów?
 • Szukacie partnera na regularne weekendowe łojenie w Sokołach?
 • Być może chcecie już za parę miesięcy podziałać na Igłach Chamonix od południa albo wbić się w długie klasyki Dolomitów?
 • A może chcecie jeszcze wykorzystać warun i powspinać się zimowo na firnowych drogach i żlebach w Alpach?
 • Lipiec na Taborze w Tatrach? Szybki wypad w przedłużony weekend na wapienne wielowyciągi w Austrii?

Liczymy, że klubowe spotkania przerodzą się w niejedną akcję górską czy ciekawe przejścia skałkowe.  Zapraszamy więc Was na najbliższe spotkanie integracyjne pod hasłem: „PRZEDSEZONOWY TEAM-UP”. 


Dla obecnych na pierwszym spotkaniu skrzynka piwa od Zarządu dla polepszenia planowania! 😉 Atmosfera obowiązkowo luźna, spotkanie w naszej siedzibie wieczorową porą. Nie może Was zabraknąć!️✅️ KIEDY
27.03 (poniedziałek), godz. 19.00 

✅️ GDZIE
Siedziba Klubu: ul. Mazowiecka 1, Szczecin. 


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków SKW

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SKW W SZCZECINIE

Zarząd Szczecińskiego Klubu Wysokogórskiego w Szczecinie, działając na podstawie § 23 Statutu, zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Klubu na dzień 22 maja 2023 r. o godz. 19:00 w siedzibie Klubu przy ulicy Mazowieckiej 1 w Szczecinie (kod: 70-526). 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Szczecińskiego Klubu Wysokogórskiego w Szczecinie dotyczyć będzie podjęcia uchwały w sprawie: zmiany treść Statutu Szczecińskiego Klubu Wysokogórskiego w Szczecinie poprzez nadanie mu nowego brzmienia.


Planowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Szczecińskiego Klubu Wysokogórskiego w Szczecinie.

1. otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. powitanie zgromadzonych Członków;
3. wybór Przewodniczącego i Protokolanta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
4. sprawdzenie przez Przewodniczącego czy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest władne do podejmowania ważnych i prawnie wiążących uchwał;
5. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Szczecińskiego Klubu Wysokogórskiego.
6. zamknięcie obrad. 


Członek zwyczajny może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. 
W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział, z głosem doradczym, również członkowie uczestnicy.

Członków, którzy nie będą mogli osobiście wziąć udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, prosimy o udzielenie pełnomocnictwa (zgodnie z załączonym wzorem) i odesłanie tego pełnomocnictwa na adres e-mail Klubu: info@kwszczecin.pl.   


UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY

Zmiana Statutu Szczecińskiego Klubu Wysokogórskiego poprzez nadanie mu nowego brzmienia ma na celu: 

 1. Dostosowanie postanowień Statutu do aktualnie obowiązujących przepisów, w szczególności do przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tj. z dnia 09 czerwca 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327). Klub zamierza ubiegać się o nadanie statusu organizacji pożytku publicznego (OPP), co wymaga wprowadzenia regulacji odnoszących się do:
  1) prowadzonej przez Klub działalności społecznie użytecznej,
  2) ograniczeń w zakresie zwrotu kosztów organów z tytułu pełnienia funkcji,
  3) odrębności organów,
  4) ograniczeń dotyczących rozporządzania majątkiem Klubu.
  Posiadanie statusu organizacji pożytku publicznego niesie za sobą następujące korzyści: OPP przysługuje zwolnienie od podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej, opłat sądowych.
  Nadto Klub uzyska możliwość samodzielnego uzyskiwania środków finansowych pochodzących z 1,5 % podatku dochodowego od osób fizycznych.
  Przyznanie statusu OPP może również być pomocne przy pozyskiwaniu środków publicznych na realizację zadań Klubu. 
 1. Zmianę postanowień Statutu w zakresie dotyczącym nabywania członkostwa. Klub chce umożliwić nabywanie członkostwa osobom niepełnoletnim, za zgodą rodziców, co dotychczas nie było możliwe. Zmiana przyczyni się do popularyzacji sportów wspinaczkowych wśród młodszego pokolenia.
 1. Uporządkowanie dotychczasowych zapisów Statutu dotyczących władz Klubu, w tym zwiększenie liczby członków Zarządu do 9 osób.
 1. Przejrzyste uregulowanie zasad, na podstawie których funkcjonuje Szczeciński Klub Wysokogórski w Szczecinie.   
PROJEKT STATUTU

Zarząd
Szczecińskiego Klubu Wysokogórskiego


MIGAWKI. Rozmowa z Robertem „Wieko” Wieczkowskim

MIGAWKI.
Rozmowa z Robertem „Wieko” Wieczkowskim

„Jakby ten człowiek nagle pojawiał się pod ścianą, miał już buty na nogach…”

O tym, że czasem coś z własną niewiedzą robić warto – choć najlepiej nie za wiele na wykładach, raczej w praktyce. O tym, co łączy bałtyckie kutry z Jurą. O tym, jak ludzie w Szczecinie żyli bez ekspresowej „es trójki”. O tym, jak to bliżej w Kaukaz niż w Tatry. O zamiłowaniu do odległych, wysokich i białych krain o swojej historii z górami opowiada w rozmowie Robert „Wieko” Wieczkowski.

Filip Kaźmierczak: Jak dla Ciebie wszystko się zaczęło – góry, wspinanie?

Robert Wieczkowski: Nie wiem, czy znasz starszą literaturę górską. Wspinanie często zaczynało się klasycznie, i dla mnie też tak było. Teraz jest już zupełnie inaczej. Kiedy ja zaczynałem, nie było ścianek wspinaczkowych i strasznie trudno było dostać się do klubu górskiego.

Dużą rolę w tym pierwszym impulsie, który popchnął mnie w stronę wspinaczki, odegrała książka Marka Malatyńskiego „W cieniu Kanczendzengi”. Generalnie bardzo lubiłem geografię i pochłaniałem wszystkie książki „geograficzne”. Książka ta opowiada o wejściu na Kangbaczen. To była pierwsza polska powojenna wyprawa w nepalskie Himalaje, w 1974 r. Weszli wtedy na najniższy wierzchołek Kanczendzongi, 7902 m, z tym że on był wtedy drugim czy trzecim co do wysokości niezdobytym szczytem świata. Chociaż wtedy jeszcze wierzchołki poboczne różnych ośmiotysięczników też nie miały swoich wejść, ale to nie były „samodzielne” wierzchołki. Malatyński wspaniale tę wyprawę opisał. I był jeszcze „Człowiek Everestu” Tenzinga Norgay’a.

No ale wróćmy do tego, co znaczy „klasyczny początek” zainteresowania górami. Najpierw było harcerstwo, rajdy, obozy wędrowne. Na studiach – klub turystyczny, dalej rajdy. W ten sposób przewędrowałem wszystkie polskie góry z lewa do prawa i z prawa do lewa. I w pewnym momencie wyszły też te Tatry.

Jak sobie to przypominałem, wyobraziłem sobie, że opowiem ci to tak: po zejściu w deszczu z Orlej Perci do Murowańca spotkaliśmy chłopaków z kursu taternickiego, a wśród nich był Jurek Kawiak, mój kumpel ze studiów. On mnie rozpoznał, mówi: – Wieko, siadaj. – I ja się dosiadłem.  Dobrze by było, gdyby wszystko się tak wydarzyło. Byłby wtedy taki jasny impuls do tej wspinaczki. Ale to był sierpień 1988 r., a ja później sobie przypomniałem, że chwilę przed Tatrami byłem na Jurze.

Przed Jurą robiłem praktykę kutrową w Ustce. Jak się nie pływało kutrami, to siedziało się na sieciarni lub na przetwórstwie. Wiadomo, praktyka studencka, różne rzeczy się robiło. Za to cały sierpień miałem już zaplanowany. Najpierw wyjazd na Jurę Krakowsko-Częstochowską, a potem Tatry. I pomyślałem sobie wtedy, że na Jurze dobrze byłoby mieć linę. Samą wspinaczką interesowałem się już trochę wcześniej. Kiedy rozbijaliśmy obóz gdzieś na Jurze, widziałem wspinaczy i robiłem jakieś trójki, czwórki na żywca. I to mi się podobało.

A były to czasy, kiedy liny nie dało się tak łatwo kupić. Więc na tej sieciarni, korzystając ze szpuli linki do plecenia sieci, zrobiłem sobie poczwórny węzeł zakładkowy. Wyglądało to jak w szydełkowaniu. I tak z tych 2-3 mm zrobiłem sobie 12-milimetrową linę. Jakiej długości? Nie jestem w stanie powiedzieć, może 25, może 30 m, tyle ile z tej szpuli starczyło. Nie można traktować tego jako normalnej liny 12-milimetrowej, bo ona była płaska i na rwanie nie bardzo miała wytrzymałość.

Więc wziąłem tę linę na Jurę. Stoimy w jednej z malowniczych dolinek jurajskich, wyciągam linę i myślę sobie: –  Cholera, przecież ja nie wiem, jak tego użyć. Gdzie to zawiązać? Do czego się przywiązać? Na górze, na dole? – I zakiełkowała mi myśl, że dobrze by coś z tą moją niewiedzą zrobić…

Nie minęły dwa tygodnie, przemoczony otwieram drzwi do Murowańca – w moro, w ciężkich ciuchach – i za stołem widzę Jurka Kawiaka.  Studiowaliśmy razem, ale nigdy tych tematów górskich nie poruszaliśmy. Wiedziałem, że on jeździ konno, bo był w AKJ (Akademickim Klubie Jeździeckim). On wiedział, że jestem turystą w Labolare – naszym akademickim klubie na Akademii Rolniczej. I to wszystko. A tu nagle widzimy się w schronisku. Jurek mówi, że będzie kurs.

Kiedyś to te kursy były sążniste. W tej chwili się trochę do tego wraca, ale one nadal są trochę skrócone w porównaniu z tymi wcześniejszymi. Wtedy kurs trwał cały rok, zaczynał się w październiku, a kończył wyjazdem tatrzańskim w lecie następnego roku.

I nie można było się tak łatwo zapisać. Miejsc na kursie było 10 czy 15. Jak przyszliśmy na zapisy, było z 50 kandydatów. I trzeba było zdać egzamin teoretyczny. Pytania w stylu „kim był Jan Długosz?” czy „jaki jest najwyższy szczyt polski leżący w całości w granicach Polski?”. Wiedziałbyś?

FK: Nie zdałbym…

RW: Kozi Wierch. I mnóstwo podobnych pytań tam było. Kto wtedy ten kurs prowadził? Chyba Tadek Rewaj i Piotrek Henszke.

„Wieko, będzie warto, ja was ugoszczę”

FK: I zrobiłeś kurs.

RW: No właśnie nie… Ale egzamin zdałem. Zaczęły się zajęcia teoretyczne, jakieś gadanie o historii taternictwa i innych takich. Siedziałem tak raz na tydzień, tam gdzie teraz jest Geko. Tam był wtedy klub, ścianki nie było, tej kanciapy przeszklonej też nie było. I tak siedzieliśmy, słuchaliśmy to o tym, to o tamtym. A ja generalnie cały czas jeździłem w te góry i na rajdy. I z małym entuzjazmem siadałem do tych wykładów. Węzły to tak – to było przydatne, ale te wszystkie informacje historyczne… I tak to czas schodził. Na Sylwestra jeden z kolegów wyciągnął ulotkę o kursie turystyki zimowej prowadzonym przez przewodników górskich. W Samotni, w Karkonoszach, elementy wspinania lodowego. To jedziemy!

W ten sposób odpuściłem sobie trochę ten kurs w Szczecinie, jeszcze się nawet nie wspinaliśmy.  Pojechaliśmy 2 lutego na kurs w Samotni. Dostaliśmy raki, czekany i wspinaliśmy się w Kotle Małego Stawu: Niebieska Drabina, Nitka, Supernitka. Tydzień fajnej przygody! Kurs prowadzili goprowcy, a że mam dar nawiązywania znajomości, to zacząłem się przy tym GOPR-ze jako członek-kandydat kręcić. Nawet pojechałem z nimi na wyjazd w Kaukaz.

Wtedy było o tyle fajnie w Szczecinie, że akademiki były na Chopina, 10 minut drogi piechotą od dworca Niebuszewo. Stamtąd o 21.40 wyjeżdżał pociąg do Jeleniej Góry. Dojeżdżał o szóstej rano, dosłownie dziesięć minut później był autobus. Około godziny 9 byłem już na Śnieżce czy w Samotni. I ja tam w Karkonoszach spędziłem kupę czasu. Jeździłem sam do tych moich znajomych goprowców, oni wpisywali mnie normalnie w grafik. Nie jako ratownika, ale na zasadzie: „To się ucz, młody!”.

Wyjeżdżałem zawsze w czwartek wieczorem. O 20 mieliśmy spotkanie w naszym klubie, w Labolare. O 21.30 wychodziłem na pociąg – bardzo zresztą tani, bo osobowy. Zajęcia tak sobie ułożyłem, że prawie wszystko miałem we wtorek i środę, a w czwartek miałem trochę wolnego. I od piątku byłem w górach, a w poniedziałek wracałem, czasem w niedzielę. Kiedyś sobie wyliczyłem: niczego nie zarywając, spędziłem w górach w roku 1990 w sumie 7,5 miesiąca. A cały czas studiowałem w Szczecinie.

FK: A jak trafiłeś w Himalaje? Bo jednak Karkonosze to trochę inne góry…

RW: Załapałem się na wyjazd w Kaukaz z chłopakami. Mieliśmy tam bardziej turystycznie chodzić w okolicach Bezingi.  Były to długie, w miarę bezpieczne drogi. Dla chłopaków to też był wyjazd szkoleniowy. A potem robiłem po kolei wszelkie kursy, skalne i lodowe.

Po raz kolejny wyjechałem w Kaukaz z agencją turystyczną z Rzeszowa. Zadzwoniłem i odebrał chłopak z klubu wysokogórskiego. Zgadałem się z nim i pojechaliśmy całą grupką ze Szczecina. Weszliśmy na Elbrus, ja z kolegą wszedłem na Nakrę i wtedy to się dla mnie zaczęło na poważnie.

FK: Na Kaukazie byłeś kilka razy?

RW: W sumie trzy razy.

FK: A w Himalajach?

RW: W Himalajach… też trzy.

FK: A jak nocowaliście? Zawsze biwaki, namioty?

RW: W Bezingi na pewno byliśmy pod namiotami. Jedyny raz, kiedy nie mieliśmy namiotów, to był ten drugi Kaukaz z Rzeszowem. Ten wyjazd był o tyle fajny, że spaliśmy na dole w schronisku przy dolnej stacji wyciągu na Elbrus.

FK: Na pewno nie uda nam się szczegółowo omówić wszystkich Twoich wyjazdów, ale powiedz proszę, co Cię w tym wszystkim najbardziej interesowało. Co Cię kręciło?

RW: Po pierwszym wyjeździe na Sziszapangmę zbliżała się pięćdziesiąta rocznica założenia Szczecińskiego Klubu Wysokogórskiego. Z tej okazji przygotowywano serię programów do telewizji szczecińskiej. Do jednego z nich zaprosili Tadka Rewaja, do jednego także mnie. Tadek po nagraniu powiedział mi: – Wieko, ująłeś mnie. Ja dokładnie tak samo do gór podchodzę.

Dlaczego?

Może to taki trochę staroświecki czy romantyczny pogląd: ja wtedy powiedziałem, że tak naprawdę my, laicy, ludzie niezwiązani z górami, odbieramy wspinaczkę w oderwaniu od wszystkiego. Tak, jakby ten człowiek nagle pojawiał się pod ścianą, miał już buty na nogach, wchodził w drogę, schodził i koniec wyprawy. To nieprawda. Ja zaczynałem w czasach, kiedy trzeba to było wszystko przygotować. Jakbym Ci opowiedział, jak myśmy załatwiali pozwolenie na pierwszy wyjazd na Sziszapangmę… Bez komputerów, bez niczego. Ten papier, na który mieliśmy przejechać granicę nepalsko-chińską, dostaliśmy jako kompletnie nieczytelny faks. Zastanawialiśmy się, co my mamy z tym zrobić… Więc była cała ta otoczka.

Podjeżdżasz, organizujesz karawanę, chodzisz z tą karawaną. Trafiasz w miejsca, do których nigdy byś nie trafił. Dopóki jest droga, to są hotele, ale potem już nie. Kumplowanie się z ludźmi na miejscu. Raz tak trafiłem na wesele w Kazachstanie, gdzieś w Pakistanie gościła nas cała wioska. Nasz kucharz nas przekonał, żeby na powrocie z Gaszerbrumów nie wracać tą samą drogą, tylko przejść przez wysoką przełęcz na drugą stronę doliny, do jego rodzinnej wioski. Namawiał mnie na to już przez trzy tygodnie. Mówiłem mu:

– Wakar, my będziemy po półtora miesiąca łażenia, a ty nam jeszcze każesz przejść przez przełęcz na 6000 m? – A on mi na to:

– Wieko, będzie warto, ja was ugoszczę.

I rzeczywiście, cała wioska nas ugościła. Okazało się, że on był czymś w stylu sołtysa. I była też z nami para Portugalczyków i mówią:

–  Wieko, od tylu lat już chodzimy na trekkingi, ale nigdy czegoś takiego nie przeżyliśmy.

I cała ta otoczka. Ogniska z tragarzami. Pakistan, kilka ton rzeczy do wniesienia, sporo tego jedzenia czy gazu kupujemy na miejscu. Wszystko trzeba zapakować w beczki. Kilka beczek nadaliśmy na cargo, ale wiadomo, że na miejscu też trzeba kilka tych beczek zapakować. Więc wysłaliśmy chłopaków, żeby kupili beczki na targu. Wracają po dwóch godzinach i mówią, że nie ma.

– No jak nie ma? – Pytam.

– Nie ma, nikt nie ma.

 A jak o te beczki się pytali? „Barrels”. W Pakistanie się na to mówi „drums”, czyli bębny. Bo na końcu każdego etapu jedną czy dwie beczki tragarze rozpakowują, odwracają i grają na nich. Jak będziesz chciał kupić „drum” w Nepalu, dostaniesz bębenek. A w Pakistanie beczkę.

I takie rzeczy są najfajniejsze. Te karawany trwały kiedyś po kilka dni. Droga pod Gaszerbrum trwała normalnie 14 dni. Myśmy tragarzom zapłacili więcej, żeby robili po dwa odcinki w ciągu dnia.

Myśmy twierdzili, że jeśli jesteś uważny, to do szczeliny nie da się wpaść

FK: Czyli cała ta przygoda i niespodziewane wydarzenia najbardziej Cię pociągały?

RW: Dokładnie. Ja tego bakcyla złapałem dzięki temu, że jeszcze załapałem się na końcówkę tych wypraw w starym stylu, bez agencji. Dwa razy byliśmy na wyprawie sami na ośmiotysięczniku. I to nie sami na konkretnej drodze, ale na całej górze. Jak raz z Kawiakiem siedzieliśmy na siedmiu tysiącach dziesięć dni i czekaliśmy na dobrą pogodę, to wiedzieliśmy, że jeśli nam się coś stanie, to chłopaki do nas dojdą za dwa, trzy dni. Jeden dzień nas będą znosić, a potem, jak dobrze pójdzie, miną trzy dni, zanim dotrzemy do szpitala. Więc byliśmy kompletnie zdani na samych siebie. I to było wspaniałe. Czegoś takiego w tej chwili nie ma.

I w końcu przyszła wyprawa w Karakorum, gdzie wszystko się dla mnie skończyło. Jak przyjechaliśmy, działała tam już wyprawa Petera Hámora i Piotrka Morawskiego. Był to wtedy wspinacz młodego pokolenia. Mocno się z nimi zakumplowałem. Myśmy dopiero doszli do bazy, a oni już się rozłożyli i atakowali szczyt. Pierwotnie mieli zrobić trawers Gaszerbrumów, ale przez warunki weszli tylko na pierwszego i zeszli. My mieliśmy działać na innych zasadach, czekaliśmy w bazie na lepszą pogodę i przegadałem z Piotrkiem mnóstwo czasu. Obaj mieliśmy dzieci w tym samym wieku – roczek i trzy lata. Wszyscy gadali o czymś innym, a my o dzieciach. I wyszło przy tych naszych rozmowach, że on ma podobne spojrzenie na góry.

Gadaliśmy sobie luźno o naszych planach na przyszłość. Ja wymyśliłem sobie taką górę, która nazywa się Namcze Barwa. To jest bliźniaczy szczyt Nanga Parbat i ogranicza Himalaje od wschodu. Też dolina, z której wyrasta ogromna ściana – jakby odbicie lustrzane. Piotrkowi zapaliły się oczy, ale chciał jeszcze dokończyć swój jakiś projekt. Osiem miesięcy później zginął na Dhaulagiri w szczelinie. I cały dowcip polegał na tym, że myśmy twierdzili, że jeśli jesteś uważny, to do szczeliny nie da się wpaść. Nie jest to twór, który nagle z rykiem wyrasta ci pod stopami. Widzisz po ukształtowaniu terenu lub barwie śniegu, gdzie tej szczeliny się spodziewać. Patrzysz w lewo, w prawo i prowadzisz w myślach linię widocznych pęknięć. A osiem miesięcy później wpadł do szczeliny. I wtedy pomyślałem sobie, że mam dzieci w tym samym wieku – i się góry skończyły.

FK: Tak więc przeszedłeś od rajdów, turystyki, przez Karkonosze, Tatry, Kaukaz i aż do Himalajów.

RW: W moim przypadku było to też zabawne, bo jak wróciłem z pierwszej wyprawy w Kaukaz, to miałem tam więcej przejść niż w Tatrach, gdzie byłem tylko na Świnicy i Kościelcu.

FK: Spójrzmy teraz na pewne wyjątkowe chwile Twojej wspinaczkowej przygody. Przypominasz sobie jakiś moment, w którym szczególnie się bałeś?

RW: Powiem Ci, że kilka razy otarłem się o śmierć, i to mówię bez przesady. W chwili, kiedy te zdarzenia nastąpiły, brałem to na spokojnie. Kiedy je potem analizowałem, zauważałem, że nic nie mogło lepiej zadziałać. Działałem jak maszyna. Z takim chłodnym umysłem. Raz poleciałem 40 metrów, innym razem kumpel wywołał nade mną lawinę, obruszył deskę. Widząc, jak ona się powoli zsuwa, szybko zdecydowałem, że muszę się gdzieś zapaść, bo śniegu było dużo. Zacząłem biec w dół i wpadłem gdzieś w ten śnieg. Lawina po mnie przejechała i prawie mnie wyciągnęła z butów, ale przeszła i wpadła w szczelinę brzeżną. W tych momentach się nie bałem, tam zadziałał automatyzm. Z perspektywy czasu wydaje się to bardziej złowieszcze.

Pamiętam też jeden wyjazd w Pamir. Tacy Słowacy polecili nam na wyjście aklimatyzacyjne szczyt o wysokości 5960 m. Mówili: –  Idźcie bez liny, świetny wierzchołek na aklimatyzację.

Pierwszego dnia podeszliśmy pod górę, na drugi dzień wyszliśmy wyżej i zabiwakowaliśmy. Tam doszliśmy po grzędzie, a w nocy weszliśmy w zmrożoną ścianę. Idziemy bez liny, każdy ma tylko raki, kijki i czekan, bo to łatwe. No i dochodzimy pod ścianę o nastromieniu rzędu 50%. Prowadzę i zaczyna się twardy lód. A my bez liny, na żywca. I tak dziabię, dziabię i gdzieś w połowie drogi ciach – czekan przechodzi mi przez lód i wbija się w firn pod spodem. Jeszcze było ciemno, wszystko przy czołówkach. Odchyliłem się trochę i oglądam to wszystko. Nagle zdaję sobie sprawę, że wszedłem na taką ogromną, zawieszoną taflę lodu. Jak będę dalej w tę taflę walił, to z nią razem zjadę. Jurek Kawiak szedł już za mną i przeraził się, jak mu to powiedziałem, chłopaki poszli bokiem. Wtedy się rzeczywiście bałem, bo każde uderzenie mogło oznaczać, że z całą taflą zjedziemy.

Więc zaczęło się czujne skrobanie. Tak weszliśmy na górę, na szczyt. I stamtąd widzimy przedwierzchołek, a na nim ślady tych Słowaków. Więc oni nie weszli na główny szczyt i może dlatego mówili, że taki łatwy. A my myśleliśmy, że jak idziemy na górę, to na górę – na szczyt. I tak patrzymy w dół i widzimy, że nie zejdziemy bez sprzętu. Nie ma szans. Więc zaczęliśmy iść trzy dni granią. Miejscami czołgaliśmy się okrakiem – z jednej strony tysiąc metrów przepaści, z drugiej tysiąc metrów, a ty się posuwasz ruchem robaczkowym po tym ostrzu. Cały czas świeciło słońce i było zero wiatru – gdyby zaczął wiać wiatr, nie przeżylibyśmy tego.

W pewnej chwili, jak tak posuwaliśmy się wzdłuż grani, odwraca się do mnie Jurek i krzyczy: – Wieko, ale prigoda, nie? – I w to nam graj!

Ale wtedy, na tej tafli, to najbardziej się bałem.

W 90% przypadków sprawdza się zasada, że jeśli ktoś dobrze znosi kaca, to poradzi sobie na wysokości. I to możesz napisać tłustymi literami!

FK: Masz jakieś niespełnione górskie marzenia?

RW: No, ta Namcze Barwa, o której mówiłem. No i druga rzecz. Zanim moja żona umarła, to był taki moment, że wydawało się, że to wszystko się ustabilizuje. Myśleliśmy wtedy z Jurkiem, że może warto byłoby wrócić. Tylko raz pojechaliśmy na górę komercyjną, pod Gaszerbrumy, gdzie była duża baza i ponad setka wspinaczy. Łącznie z taką sytuacją, że przyszli do nas Szwajcarzy i zażądali po 400 dolarów za to, że korzystamy z ich poręczówek. No były tam tłumy. Miałem wtedy tak plan, żeby zrobić trawers grani Mazeno. Jest taka książka o tej grani, zrobili ją panowie w moim wieku. Chciałem ją z Jurkiem zrobić, zrobiliśmy przecież razem jedne z moich najfajniejszych przejść. Znamy się jak łyse konie, wiemy, co każdy potrafi. No ale, niestety, trzeba to było odsunąć w czasie. Jak podrosną te młodsze dzieci, to nie wiem, czy będę do czegoś takiego zdolny, czy raczej już tylko Krupówki.

FK: A trenowałeś docelowo pod kątem wspinaczki czy chodzenia górskiego?

RW: Kiedyś ktoś mi mówił, że najlepszy trening pod góry to bieganie i tak dalej. A ja mówię, że to gówno prawda. Pokażcie mi himalaistę, który biegnie na górę. Dla mnie dawniej najlepszym treningiem był ciężki plecak – i lecisz 20 kilometrów dziennie.

A wspinanie? Wiadomo, że warto robić wspinaczkowo 6+, żeby nie zaskoczyła cię jakaś marna kupa kamieni na drodze. Tam zawsze dochodzi do tego duża wysokość i całe zmęczenie. Plastikowe buty. 

FK: Do treningu miałeś zatem podejście praktyczne?

RW:

Można to tak ująć. Powiem też coś obrazoburczego, no ale na wysokość też się trzeba przygotować. Dobrym treningiem wysokościowym jest picie alkoholu – z uwagi na to, że alkohol wyciąga tlen z organizmu. Stan na kacu jest bardzo podobny do lekkich objawów choroby wysokościowej. W 90% przypadków sprawdza się zasada, że jeśli ktoś dobrze znosi kaca, to poradzi sobie na wysokości. I to możesz napisać tłustymi literami! Tylko nie traktuj tego jako zalecenia do regularnych treningów. Żeby nie było, że wchodzi żona i pyta:
– A wy tu co?
– My? My trenujemy pod ośmiotysięcznik!

FK: Wspominałeś, że trzeba wspinać się w okolicach 6+, żeby nie dać się zaskoczyć w górach. Wspinałeś się skałkowo w Polsce?

RW: Tak, chociaż wybitnym wspinaczem nie byłem. 6+ robiłem spokojnie, incydentalnie też jakieś 7. Kursy skałkowe robiłem, znałem sprzęt, przeszedłem jakieś klasyczne drogi w Tatrach.

FK: Żałujesz, że nie skończyłeś tego rocznego kursu w ciemnej piwnicy?

RW: Nie. Ja po moich wszystkich przejściach zostałem przyjęty do klubu. Jak złożyłem papiery. przejrzał je Zbyszek Borysewicz i powiedział, że niewielu ludzi może się takimi pochwalić. Zdobyłem ostrogi w inny sposób. Miałem też dobrych nauczycieli. Nie przechodziłem kursów klasycznych, tylko indywidualne – z dobrymi partnerami.

FK: Czy kojarzy Ci się z górami jakaś konkretna piosenka, jakiś konkretny styl muzyki?

RW: Przede wszystkim cała indyjska muzyka. Z uwagi na te wieczory na wyprawach. Jest taka piosenka „Dil Se”, którą słyszałem w Katmandu na ulicy, jest mi bliska. Jest też film „Himalaya”, i cała ta ścieżka dźwiękowa, szczególnie motyw przewodni – „Om Mani Padme Hum” – słyszysz cały czas w Katmandu. Jak to słyszę, zawsze myślę o Himalajach. A z bardziej klasycznych utworów lubię „Kashmir” Zeppelinów. Znam i śpiewam też różne piosenki turystyczne, ale ja jestem metalowcem. W latach 80., 90. jeździłem ciągle na koncerty metalowe. Tylko że metal to już nie góry.

FK: Jakimi zmysłami odbierasz świat, kiedy jesteś na wyprawie w górach?

RW: Wiesz, wydaje ci się, że odbierasz to wszystkimi zmysłami. Jesteś w górach miesiąc, półtora, na lodowcu, w skałach. Ten lodowiec to niby tylko szarość i biel, choć tak naprawdę on ma różne barwy. Od bladobłękitnego, przez zieleń po tę biel. A gdy zachodzi słońce, to jest czerwony.

Dopiero jak zejdziesz na dół, to zauważasz, że zieleń lodowca była jakaś inna, że tu jest prawdziwa zieleń, zieleń drzew. Na dole też uświadamiasz sobie, że przez miesiąc praktycznie nie czułeś zapachów. Przez to suche powietrze zapachy tracą na intensywności. Oczywiście, czujesz zapach gotowania, ale poza tym nic. Schodzisz na łąkę i wszystko zaczyna pachnieć. Zaczynają się odzywać ptaki, zaczyna ci wszystko grać. A u góry tylko odgłos pękającego lodowca, jakaś lawina czy wiatr. Więc niby odbierasz to wszystko u góry zmysłami, ale dopiero na dole uświadamiasz sobie, jakie to wszystko u góry było ograniczone. I zachwycasz się tym. Nie uświadamiałeś sobie, że tego ci brakowało. Nagle uderza cię ta cała gama barw, dźwięków i zapachów.

FK: Dziękuję za rozmowę!


Robert „Wieko” Wieczkowski – członek KW od 1996 r., chociaż kurs zaczął w 1988 r. Wspinał się m.in w Tatrach, Alpach, Kaukazie, górach Norwegii. Jako członek SzKW [SKW] uczestniczył w  wyprawach w Pamir, Tien Szan, Himalaje i Karakorum, także jako kierownik. Przez kilkanaście lat członek Zarządu SzKW.

Filip Kaźmierczak – szczecinianin, członek SKW od 2020 r., wspinacz-amator, tłumacz arabskiego. Lubi słuchać doświadczeń innych ludzi i wydobywać je na światło dzienne.


Cykl rozmów „Migawki” zgłębia początki fascynacji górami i rozwój wspinaczkowy bardziej doświadczonych członków i członkiń Szczecińskiego Klubu Wysokogórskiego. Rozpatruje przy tym różne formy działalności górskiej i wspinaczkowej.


Cykl publikowany jest w 70-tą rocznicę założenia SKW w roku 1953.


Relacja z wyjazdu i szkolenia skiturowego SKW 03-05.03.2023 r.

Relacja z wyjazdu i szkolenia skiturowego SKW
03-05.03.2023 r.

Powoli staje się tradycją, że pod koniec zimy zamawiamy wspaniałą, szturmową pogodę (haha) i jedziemy ekipą skiturową na integrację i szkolenie.
To już nasz 3. klubowy wyjazd w Karkonosze!

Skiturowy Team SKW 🙂 A to jeszcze nie wszyscy!

W tym roku pojawiła się piątka nowych adeptów, a integrowała się z nimi dodatkowo szczęśliwa trzynastka jeżdżących już fanów puchu, a więc było nas NIEMAŁO. Odwiedziliśmy tym razem schronisko na Hali Szrenickiej, które jest świetną bazą wypadową na skiturowe wyrypki zarówno po polskiej jak, i po czeskiej stronie.

Asia, Hania, Julek, Jacek i Paweł dzielnie działali całą sobotę pod okiem Krzyśka. Warunki były trudne: ograniczona widoczność, silny wiatr, a pod nartami lód naprzemian z nawianym śniegiem.

KURSANCI

Niestety dzień skończył się bardzo ekstremalnie dla całej ekipy. Podczas zjazdu szlakiem w kierunku schroniska pod Łabskim Szczytem narty Pawła złapały lód, i pomimo bardzo dobrych umiejętności narciarskich, skończyło się upadkiem i wybiciem barku.

Na szczęście wszyscy kursanci wiedzieli co robić, nikt się nie wyziębił, a Pawłem zaopiekowano się bardzo sprawnie. 💙 Zapakowano go następnie w goprowską pulkę, i zjechał bezpiecznie do Szklarskiej Poręby. Stamtąd został przetransportowany do szpitala w Jeleniej Górze gdzie nastawiono mu bark. Dziękujemy oczywiście serdecznie karkonoskiej grupie GOPR, i wszystkim którzy tak umiejętnie się Pawłem zajęli❣️

Pozostała ekipa działała tego dnia również w okolicy Szrenicy i Łabskiego Szczytu.

Były podejścia we mgle i wietrze, oraz cudowne zjazdy po puchu w okolicy schroniska pod Łabskim Szczytem.

Tomek i Tomek

Udało się zgubić tylko Janinkę (…i Bartka), na szczęście na krótko. Poza tym odnalezieni zajadali się obiadem w schronisku, więc żalu nie mieli (chyba) ;p

Wieczorem wszyscy zameldowali się na integrację, dzielili się przeżyciami i emocjami (a było ich sporo!) z długiego dnia. 

Julek i Jacek na szkoleniu

Niedziela niestety nie okazała się dużo lepsza jeśli chodzi o pogodę, ale cóż to dla nas, w końcu to Klub Wysokogórski! Pochodzone i pozjeżdżane także było!

Na szlaku

Kursanci dzielnie dalej się szkolili (lawinówka!), ucząc się także jazdy w głębszym śniegu, którego dosypało w nocy.

Reszta ekipy poszła zaś do Czech na kofolę, lub szlifowała umiejętności narciarskie na Loli i Śnieżynce. 

Oczywiście serdecznie zachęcamy do kolejnych wyjazdów z nami, szkoleń pod okiem fachowców i integracji!

Było super!

#SkiturowyTeamSKW


“SIEDEMDZIESIONA”, zawody o PP SKW – WYNIKI i FOTORELACJA

“SIEDEMDZIESIONA”, zawody o Puchar Prezesa SKW – WYNIKI i FOTORELACJA

Po zawodach opadł już kurz, ale co fajne zostaje w pamięci! 
Poniżej zamieszczamy wyniki zawodów w obu kategoriach.

WYNIKI CAŁOŚCIOWE
KATEGORIA: KOBIETY
IMIĘ I NAZWISKOPUNKTY (ELIMINACJE)
1Alicja Brzezińska72
2Sara Rać71
3Olimpia Mieleszko64
4Małgorzata Ilkiewicz57
5Joanna Cichosz58
6Anna Gługiewicz56
7Ewa Plitnik40
7Helena Wiktorczyk40
Marta Wyrzykowska
WYNIKI CAŁOŚCIOWE
KATEGORIA: MĘŻCZYŹNI
IMIĘ I NAZWISKOPUNKTY (ELIMINACJE)
1Stanisław Piecuch71
2Antoni Zych75
3Tomasz Jasek72
4Marek Szymczak72
5Adam Felusiak75
6Jan Kaczmarkiewicz68
7Adam Łukaszuk64
7Radek Wrzesiński64
9Szymon Zientarski63
10Maciej Kwaśniewski62
11Mateusz Staworowski60
11Adrian Wawrzyniak60
13Jakub Izbicki58
14Tomasz Dąbek55
Piotr Dąbkowski

FOTOGALERIA Z ZAWODÓW

Zapraszamy także do galerii zdjęć, które otrzymaliśmy od Ibrahima! 
Są naprawdę niesamowite! Zobaczcie sami.

ELIMINACJE

FINAŁY KOBIET

2. miejsce: Sara Rać
3. miejsce: Olimpia Mieleszko
4. miejsce: Gosia Ilkiewicz
5. miejsce: Asia Cichosz

FINAŁY MĘŻCZYŹNI

1. miejsce: Staszek Piecuch
2. miejsce: Antek Zych
3. miejsce: Tomek Jasek
4. miejsce: Marek Szymczak

DEKORACJA


1,5% na KW Szczecin

1,5% na KW Szczecin

Klubowicze, Sympatycy,
jak co roku serdecznie zachęcamy Was do przekazania swojego 1,5% podatku dochodowego na Szczeciński Klub Wysokogórski.


‼️ W tym roku przekazane nam środki planujemy przeznaczyć w całości na FUNDUSZ im. STANISŁAWA TOMCZAKA‼️, a więc na:
✅️ dofinansowania kursów dla klubowej młodzieży,
✅️ zakupy do wypożyczalni.

Jeśli chcielibyście wesprzeć działalność Klubu, jest to wyjątkowo łatwe: w zeznaniu podatkowym wpisujemy numer Organizacji Pożytku Publicznego,
👉 KRS: 0000084062
a w pole Cel szczegółowy 1,5% wpisujemy:
👉 KW SZCZECIN

Dziękujemy Wam za wszystkie wpłaty❣️ Dołożymy wszelkich starań, aby jak najlepiej zagospodarować przekazane pieniądze z pożytkiem dla naszego środowiska wspinaczkowego. ❣️

W zbieraniu pieniędzy wspiera nas: Fundacja Wspierania Alpinizmu Polskiego.

Zarząd KW Szczecin


VI Konkurs fotograficzny – WYNIKI

VI Konkurs fotograficzny – WYNIKI

Przed Wami zwycięskie zdjęcia, które wyłoniła w sposób anonimowy Szanowna Komisja, złożona z członków Klubu, powołana przez Zarząd.

I miejsce: MARIA BŁĘDOWSKA

za zdjęcie pt.: „Huashan, bezpiecznie na wysokości

II miejsce: MICHAŁ KUNDERA

za zdjęcie pt.: „RTON Śnieżne Kotły”

III miejsce: EWA WASILEWSKA

Zwycięzcom Gratulujemy! 

Dla zwycięzców przewidziane są nagrody: bony upominkowe do sklepu „Cetus”.
Prosimy o kontakt: info@kwszczecin.pl

Wyróżnienia

 • Anna Dziel-Jasek za zdjęcie: „Na podejściu”.
 • Zuzanna Hantke za zdjęcia: „Bajkowy Matterhorn” i „Lodowy Labirynt”.
 • Kamila Kozioł za zdjęcie: „Kanion”.
 • Robert Narolewski za zdjęcie: „Konkordiaplatz”.
 • Piotr Palicki za zdjęcie: „Skitury”.
 • Rafał Wierzbicki za zdjęcie: „Powitanie”.
Anna Dziel-Jasek „Na podejściu
Zuzanna Hantke „Bajkowy Matterhorn
Zuzanna Hantke „Lodowy Labirynt”
Kamila Kozioł „Kanion”
Robert Narolewski „Konkordiaplatz”
Piotr Palicki „Skitury”
Rafał Wierzbicki „Powitanie”

Dziękujemy wszystkim Uczestnikom i Jury!

Fotografie będzie można oglądać na żywo w powiększeniu
w centrum wspinaczkowym Big Wall w Szczecinie.


Zimowa działalność klubowa

Zimowa działalność klubowa
(styczeń/luty 2023 r.)

Z zimą w tym sezonie nie jest łatwo. Śniegu było albo tak mało, że ani się powspinać, ani pozjeżdżać, albo tak dużo, że zamknięto Tatry!

Mimo niesprzyjających warunków udało nam się jednak trochę podziałać.


Nasi Klubowicze i nasze Klubowiczki bardzo aktywnie wyjeżdżali na skitury i narty i podsyłali super zdjęcia. Szusowali zarówno we mgle, jak i w słońcu, w polskich i czeskich górach, a także w Alpach. 

Zapraszamy do galerii zdjęć z wyjazdów!
Col de la Chaux, brama do Verbier.
Skiturowo działali tam w lutym Kasia i Robert Narolewscy.
Arolla. Fot. Robert Narolewski

Odbyły się też dwa obozy unifikacyjne w Śnieżnych Kotłach.

Niestety ze względu na małą pokrywę śnieżną tylko na jednym udało się powspinać, a warunki pozostawiały dużo do życzenia.

Wspinaczkowo na obozie nr 2. Kotły w obiektywie Julka Wyrwasa

W pierwszy weekend lutego, dzięki uzyskanym pozwoleniom od KPN, działaliśmy także na lodospadach w Kotle Małego Stawu w okolicy schroniska Samotnia. Warunki lodowe były zdecydowanie gorsze niż rok temu, nie wszystkie drogi były możliwe do przejścia w całości.

Maciek i Filip na lodospadach w Kotle Małego Stawu

A już od dzisiaj działamy za to w Tatrach na sportowym obozie klubowym. Trzymajcie kciuki za przejścia!  W końcu ma być warun!

W nadchodzący weekend przed nami też kolejne klubowe szkolenie skiturowe dla osób początkujących w Karkonoszach, połączone z wyjazdem integracyjnym. 🙂 

Widzimy się więc w górach!
Wyprawa śladami Wandy Rutkiewicz z fundacją Wandalistki. Spotkanie z Marleną Wojszczyk

Wyprawa śladami Wandy Rutkiewicz z fundacją Wandalistki. Spotkanie z Marleną Wojszczyk

Już w najbliższą środę (01.02) zapraszamy na wyjątkowe spotkanie z Marleną Wojszczyk, szczecinianką, która wzięła udział w projekcie Fundacji Wandalistki i pokonała trasę w Himalajach pod Kanczendzongę, aby wspomnieć pamięć Wandy Rutkiewicz. Marlena opowie o spotkaniu z Nepalkami, wspierającymi inne kobiety w rozwoju i samodzielności.

SLADOWISKO W KOMENDZIE
Spotkanie pod nazwą: “Wyprawa śladami Wandy Rutkiewicz z fundacją Wandalistki”.
ℹ️ W październiku 14 kobiet ruszyło pod górę, na której na zawsze pozostała Wanda. Przemierzyły 200 km po górach w 17 dni. Maksymalna wysokość ich wędrówki to 5100 m npm.

✅️ KIEDY i GDZIE?
01.02 (środa),
piwniczka Browaru Stara Komenda,plac Batorego 3,
– początek spotkania o godzinie 18.00.

Szczegóły wydarzenia znajdziecie na na FB 👇👇👇
WSTĘP BEZPŁATNY!


“SIEDEMDZIESIONA” otwarte zawody wspinaczkowe o Puchar Prezesa SKW 25.02.2023 r.

“SIEDEMDZIESIONA”
otwarte zawody wspinaczkowe

o Puchar Prezesa SKW

W imieniu Szczecińskiego Klubu Wysokogórskiego zapraszamy na otwarte zawody wspinaczkowe o Puchar Prezesa SKW (tak, tak, dawno już tych zawodów nie było, pora do nich wrócić!). Impreza odbędzie się 25 lutego 2023 r. (sobota) na ściance wspinaczkowej NOVA w Szczecinie.

Zawody będą pierwszym wydarzeniem w ramach obchodów 70-lecia Klubu!

________________________________

Poniżej garść informacji o zawodach

☑️ TERMIN
25.02.2023 r. (sobota)

☑️ LOKALIZACJA
Ścianka wspinaczkowa NOVA,
ul. 5 lipca 46, Szczecin.
Wejście na ściankę przez siłownię PRIME.

☑️ KATEGORIE
– kobiety OPEN,
– mężczyźni OPEN.

☑️ HARMONOGRAM ZAWODÓW

 • 11.00 – otwarcie biura zawodów
 • 12.00 – 18.00 – eliminacje
 • 18.30 –  ogłoszenie listy finalistów
 • od 19.00 –  finały kobiet i mężczyzn 
 • Ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród

☑️ ELIMINACJE
Runda eliminacyjna będzie trwać 6 godz. od godz. 12.00. Do pokonania będzie 15 dróg wspinaczkowych w trudnościach: od 5b do 7b z dolną asekuracją. 

Punktacja przejść dróg eliminacyjnych: 

1️⃣ poprowadzenie drogi w 1. próbie – 5 pkt,
2️⃣ poprowadzenie drogi w kolejnych próbach – 3 pkt, 
3️⃣ dojście do bonusa (bez przejścia całej drogi) – 2 pkt.

☑️ FINAŁY
Do finałów trafią osoby z każdej kategorii, które uzyskają najlepsze wyniki w rundzie eliminacyjnej. Finały odbędą się w formule „on sight”  na nakręconych specjalnie na tę okazję drogach (po 1 dla każdej kategorii).

☑️ NAGRODY
Trójka najlepszych zawodników z każdej kategorii otrzyma nagrody rzeczowe ufundowane przez SKW. Ponadto rozlosujemy nagrody wśród wszystkich startujących zawodników.


‼️ ZAPISY ‼️

Zgłoszenia na zawody prosimy wysyłać na: info@kwszczecin.pl

Jeśli pozostaną wolne miejsca, można będzie się też zgłosić w dniu wydarzenia w biurze zawodów.

💰Wpisowe: 50 zł

REGULAMIN ZAWODÓW