Nowe klubowe dofinansowania dla młodych członków i członkiń SKW – do działalności sportowej!

Nowe klubowe dofinansowania
dla młodych członków i członkiń SKW

do działalności sportowej

Będąc członkiem Szczecińskiego Klubu Wysokogórskiego możesz uzyskać dofinansowanie do działalności sportowej. Celem dofinansowania jest wspieranie i rozwój działalności sportowej młodych członków i członkiń SKW.

Zapraszamy tutaj po szczegóły!


Skrócone info:

✔️  O dofinansowanie mogą ubiegać się członkowie i członkinie Szczecińskiego Klubu Wysokogórskiego, którzy 
nie ukończyli 25 roku życia
– nie pozostają w stosunku pracy, 
– opłacili składki członkowskie za bieżący rok
– są członkami Klubu od co najmniej roku (w wyjątkowych wypadkach można uzyskać dofinansowanie nie posiadając rocznego stażu członkostwa).
zobowiązują się występować na imprezach sportowych jako członek/członkini SKW oraz w barwach klubowych,

✔️  Dofinansowanie odbywa się na zasadzie zwrotu wydatków (koszty opłat startowych w zawodach i badań lekarskich). W wyjątkowych wypadkach dofinansowanie może dotyczyć innych wydatków, związanych z działalnością sportową.


Jak otrzymać dofinansowanie?

Należy wypełnić wniosek, który Zarząd Klubu rozpatrzy na najbliższym zebraniu.


Zachęcamy gorąco do zgłoszeń!