Petycja w sprawie zachowania CW Big Wall w Szczecinie

Petycja w sprawie zachowania
CW Big Wall w Szczecinie

Przekazujemy Wam do podpisania petycje o zachowanie centrum wspinaczkowego Big Wall w Szczecinie.

PETYCJA w obronie szczecińskiej wspinaczki

Centrum wspinaczkowe Big Wall jest to miejsce wyjątkowe na mapie Szczecina.

Trenujemy tam, organizujemy szkolenia, warsztaty i kursy.

Już niebawem, 18.11, odbędą się tam kolejne zawody wspinaczkowe Fight Club, których pomysłodawcą i twórcą jest czołowy alpinista i wspinacz wielkościanowy, członek Kadry Narodowej Polski i naszego Klubu: Marcin „Yeti” Tomaszewski.

CW Big Wall jest ważnym ośrodkiem sportowym umożliwiającym trenowanie młodzieży startującej na ogólnopolskich zawodach wspinaczkowych. Misją Big Walla jest propagowanie sportu rodzinnego i zachęcenie mieszkańców do aktywnego spędzania czasu.

Centrum działa także na rzecz kultury: organizuje spotkania ze sportowcami, pisarzami i artystami. Tu prowadzi swoją działalność kilka szkół wspinaczkowych. Angażuje się w rozwiązywanie palących problemów społecznych np. przez pomoc Ukrainie czy organizowanie zbiórek i wspieranie organizacji pozarządowych działających na terenie naszego miasta. 

Ale przede wszystkim jest to miejsce zaangażowane, otwarte i przyjazne, realizujące swoją wspinaczkową misję dla nas wszystkich. 

Likwidacja Centrum Wspinaczkowego Big Wall będzie stratą nie tylko dla środowiska górskiego, ale również dla mieszkańców Szczecina, którzy regularnie odwiedzają obiekt całymi rodzinami.

Dlatego serdecznie zachęcamy do podpisania apelu w celu zachowania tego miejsca!