Odszedł Marian Nowak [*]

Odszedł Marian Nowak

Z przykrością zawiadamiamy o śmierci naszego kolegi Mariana Nowaka, prezesa Szczecińskiego Klubu Wysokogórskiego w latach 1986-92.


Pogrzeb Mariana odbędzie się w piątek 16 czerwca o godzinie 13.00 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie, w głównej nawie Kaplicy.Marian Nowak urodził się w 1955 r. w Szczecinie. W 1978 r. został członkiem-sympatykiem Szczecińskiego Klubu Wysokogórskiego. W 1982 r. ukończył kurs taternicki, a rok później uzyskał uprawnienia zimowe. Od samego początku wspinał się na trudnych drogach, mając najczęściej za partnera Wojciecha Puławskiego.


W 1984 r. kierował klubowym wyjazdem w góry Riła w Bułgarii, dokonując tam szeregu ambitnych przejść. Kierował także obozami sportowymi SKW w Tatrach.


W 1988 r. uczestniczył w wytyczeniu nowej drogi południowo-wschodnim filarem na Bhagirathi II (6512 m) w Himalajach.


Oprócz działalności sportowej brał czynny udział w życiu klubowym. Od stycznia 1984 r. uczestniczył w pracach Zarządu. Od grudnia 1985 r. pełnił obowiązki prezesa. Przez kolejne dwie kadencje (1986-89 i 1989-92) był wybierany na prezesa SKW.


W czasie jego kadencji nastąpił największy rozwój działalności gospodarczej Klubu w postaci prac wysokościowych. W czasie jego prezesury zaczęły się regularne spotkania w siedzibie Klubu, której uroczyste otwarcie nastąpiło w czasie obchodów 35-lecia Klubu.


Rodzinie i przyjaciołom składamy nasze najgłębsze kondolencje.