Klubowy Kurs Skałkowy HARMONOGRAM

Klubowy Kurs Skałkowy HARMONOGRAM

HARMONOGRAM KURSU
09.03.2021Spotkanie organizacyjne
16.03.2021ZAJĘCIA TEORETYCZNE – Big Wall
Formy uprawiania wspinaczki. Schemat szkolenia PZA.
Style wspinania, skale trudności. Zasady uprawiania wspinaczki w Polsce, dostęp do skał (Nasze Skały, i inne organizacje).
Normy etyczne obowiązujące w środowisku wspinaczy.
Zagadnienia ochrony przyrody.
23.03.2021ZAJĘCIA PRAKTYCZNE – Big Wall
Wspinanie na wędkę
30.03.2021ZAJĘCIA TEORETYCZNE – BigWall
Góry wysokie – wspinaczka.
06.04.2021ZAJĘCIA TEORETYCZNE – Big Wall
Historia wspinania sportowego w Polsce.
Przewodniki i rejony wspinaczkowe. Formacje skalne
13.04.2021ZAJĘCIA TEORETYCZNE – Big Wall
Prezentacja i omówienie podstawowego sprzętu wspinaczkowego. Teoria asekuracji. Stanowiska asekuracyjne.
Niebezpieczeństwa wspinania. Hakówka
20.04.2021ZAJĘCIA PRAKTYCZNE – Big Wall
Wspinanie z dołem.
27.04.2021ZAJĘCIA TEORETYCZNE i PRAKTYCZNE – Big Wall
Podstawy pierwszej pomocy przedmedycznej.
WYJAZDY
maj 2021 JURA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA
06-09.05Kurs po drogach ubezpieczonych
czerwiec 2021SOKOLIKI / RUDAWY
10-13.06Kurs na własnej asekuracji