Rekrutacja do Klubowej Sekcji Wspinaczkowej

Rekrutacja do Klubowej Sekcji Wspinaczkowej

Jako Klub staramy się intensyfikować naszą działalność i dążymy do podniesienia poziomu sportowego: w górach, na drogach wielowyciągowych i na ambitnych drogach w skałach.

Dlatego zamierzamy stworzyć sekcję wspinaczkową dla aktywnych członków SKW.

Chcemy, aby sekcja miała charakter zindywidualizowany i sportowy. Skierowana będzie do członków SKW pragnących podnieść swój poziom wytrenowania, jak i rozwijać zdolności samodzielnego działania w górach, realizując przy tym coraz trudniejsze, wspinaczkowe cele.

Sekcja będzie funkcjonowała non-profit.
Zgodzili się ją poprowadzić Tomek Jasek oraz Bartek Przybył.

Kryteria naboru do sekcji :
  • opłacone składki SKW,
  • co najmniej dwuletni staż wspinaczkowy,
  • prowadzenie dróg o wycenie min. 6a (w skałkach, górach, wyjątkowo na sztucznej ścianie),
  • wiek poniżej 40 lat.

W szczególnych wypadkach istnieje możliwość odstąpienia od wskazanych kryteriów.

Zgłoszenia do 17.01.2021
na: info@kwszczecin.pl

Po przeanalizowaniu liczby zgłoszeń zostaną podjęte decyzje co do funkcjonowania i organizacji sekcji.