Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków SKW – 22.09.2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków SKW – 22.09.2020

Koleżanki i Koledzy,

w związku z upływającą trzyletnią kadencją Zarządu Szczecińskiego Klubu Wysokogórskiego Zarząd uchwałą nr 2020/15 podjął decyzję o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków SKW odbędzie się we wtorek 22.09.2020 roku w lokalu Szczecińskiego Klubu Wysokogórskiego w Szczecinie przy ulicy Mazowieckiej 1.
Początek Zgromadzenia ustalono na godzinę 19.30 (pierwszy termin), drugi termin ustalono na godz.19:45.

Z taternickim pozdrowieniem,

Zarząd SzKW